Meerkostenregeling Leek en Marum

LEEK/MARUM- Inwoners van de gemeenten Leek en Marum die als gevolg van hun ziekte en/of handicap meerkosten hebben, kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de Meerkostenregeling. Deze regeling is bestemd voor inwoners met een laag inkomen en een laag vermogen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de ISD Noordenkwartier. De tegemoetkoming bedraagt 300,00 euro per jaar. De regeling kan aangevraagd worden vanaf 1 oktober tot 1 februari 2018. Inwoners die vorig jaar in aanmerking zijn gekomen voor de Meerkostenregeling en bij wie de omstandigheden niet zijn gewijzigd, hoeven de tegemoetkoming niet opnieuw aan te vragen! Deze wordt dan automatisch toegekend.