Meijer en Wekema in de clinch over financiële situatie Noordenveld

‘Misschien was het niet gek om een artikel-12 gemeente te worden’

NOORDENVELD – Het gat van drie miljoen over de Jaarrekening 2019 en een teleurstellende eerste Trimesterrapportage van 2020, was voldoende voor de VVD-fractie om een Motie van Afkeuring in te dienen richting wethouder Alex Wekema. Meijer bepleitte dat de financiële huishouding van de gemeente al tijden niet op orde is en hekelde de beleidsvoering op financieel gebied. Wethouder Wekema reageerde op zijn beurt emotioneel en gaf aan de kritiek ongefundeerd te vinden.

Met het oog op de financiën in Noordenveld werd het foeilelijke werkwoord ‘herprioriteren’ maar eens van stal gehaald. De ambities van Noordenveld reiken hoog, maar er moet kritisch gekeken worden naar wat er nu écht nodig is en wat er op de lange baan kan worden geschoven. Robert Meijer (VVD) zag het woord zo vaak voorbij komen, dat hij er welhaast moe van werd. De gemeente Noordenveld deed erg haar best geen ‘artikel 12-gemeente’ te worden. Dergelijke gemeenten staan er financieel zo slecht voor, dat ze een aanvullende uitkering krijgen. Hiermee geven zij wel een deel van hun macht uit handen aan de provincie. ‘Misschien was het nog niet zo gek om een artikel 12-gemeente te worden’, sprak Meijer afgelopen week. ‘Dan laat je de financiële huishouding door verstandige mensen doen.’ Een pittige uitspraak, maar, zo zei Meijer: ‘Geen diskwalificatie van onze eigen mensen. Het is zeker niet onze wens om een artikel 12-gemeente te worden, maar er moet wat gebeuren. Kijk goed naar de organisatie.’

Wethouder Wekema reageerde fel. ‘Het doet zeer dat er zo wordt afgegeven op onze ambtelijke organisatie’, sprak hij. ‘Bovendien moet u niet bij onze ambtenaren zijn, maar bij de verantwoordelijke wethouder en dus bij mij.’ Wekema wijt de slechte financiële positie niet aan een slecht beleid. ‘Veel gemeenten staan er slecht voor, dat zou betekenen dat overal de organisatie niet op orde is. Dat is niet het geval.’

Raadslid Tiemen Ensink (PvdA/GroenLinks) viel de wethouder bij door te stellen dat de gemeente een ‘complexe bedrijfsvoering’ heeft. ‘Het is te makkelijk om dit zo te roeptoeteren’, sprak hij tot Meijer. Ook Gerard Willenborg (CDA) noemde de manier waarop Meijer de wethouder en de ambtelijke organisatie afviel ‘niet netjes’.

Meijer zelf pareerde door te stellen dat hij zich niet tot de organisatie richt, maar tot de beleidsvoering. ‘De accountant heeft al vaker zijn zorgen uitgesproken over de manier waarop wij hier in Noordenveld met de financiën omgaan. Al eerder is ook aangegeven dat dit verbeterd zou worden, maar tot op heden is er nog geen verbetering zichtbaar. Er wordt ja gezegd, maar vervolgens wordt er niets mee gedaan.’

De Motie van Afkeuring van de VVD kon op bijval van Lijst Groen Noordenveld en D66 rekenen, maar werd uiteindelijk met een ruime meerderheid verworpen.