‘Mensen bewust maken van het belang van gezondheid en dat ze er zélf invloed op hebben, dat is het doel’

Noordenveld aan de slag met Preventieve Gezondheidsagenda

NOORDENVELD – Sinds kort heeft Noordenveld een Preventieve Gezondheidsagenda. Nog niet officieel vastgesteld, de raad moet er nog iets van vinden, maar wethouder Jeroen Westendorp wil alvast wel iets zeggen over de initiatieven om Noordenveld gezonder en vitaler te maken. Onderzoek naar de stand van zaken voor wat betreft gezondheid, vormt de basis voor de tamelijk lijvige agenda.

Meten is weten, moet de gemeente gedacht hebben om tot een actuele gezondheidsagenda te komen. In samenwerking met de GGD hield de gemeente onderzoek in verschillende wijken in de gemeente. “We hebben de thermometer erin gestopt”, begint Jeroen Westendorp die ‘sport’ in de gemeente in zijn portefeuille heeft. “Het bevolkingsonderzoek van de GGD is een belangrijke pijler. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de fysieke conditie van mensen maar ook naar de geestelijke gesteldheid, het welzijn en welbevinden van inwoners. Daar zijn interessante dingen uit naar voren gekomen. Over het algemeen kunnen we stellen dat Noordenveld best vitaal en gezond is, maar er zijn ook punten waarmee we aan de slag moeten. Het blijkt bijvoorbeeld dat in Norg eenzaamheid relatief veel voorkomt. En in Peize wordt bovengemiddeld veel alcohol genuttigd.  Dan kun je zeggen: ‘levensgenieters’ maar ook: zit er misschien een laag onder? Een positieve visie op gezondheid, dat is en blijft het uitgangspunt van de agenda. Het doel is tweeledig:  mensen bewust maken van het belang van gezondheid en dat ze er zelf invloed op hebben en wij komen als gemeente met gerichte interventies op de witte vlekken. De gemeente stimuleert en faciliteert, mensen moeten zélf in beweging komen.”

Vier thema’s

De Preventieve Gezondheidsagenda zet in op vier thema’s: Middelengebruik, Mee doen, Psychische gezondheid en Overgewicht. “Bij middelengebruik proberen we in te zetten op een rookvrije generatie, het tegengaan van drugsgebruik en het verantwoord om gaan met alcohol. Huisartsen hebben veel meer dan het verleden te maken met druggerelateerde klachten. En dan hebben we het niet over softdrugs. Met ‘Mee doen’ gaan we in op betrokkenheid. Kun je jezelf redden? Ben je voldoende in balans? En wat kun je zelf doen in je naaste omgeving. Zo zijn er al verschillende ontmoetingsplekken gecreëerd, dat loopt via Welzijn in Noordenveld (WiN). We kijken overigens niet alleen naar ouderen. Eenzaamheid komt ook voor bij jongeren. Kinderen die niet mee kunnen komen op school, geen vrienden hebben. Daarvoor starten we met een ‘maatjessysteem’ op scholen. Dat wordt opgepakt door Jeugd- en jongerenwerk. Verder geven we ‘grip & glans cursussen’, weerbaarheidstrainingen. En we willen ontmoetingen tussen oud en jong tot stand brengen.”

In de huidige prestatiemaatschappij ervaren steeds meer jongeren stress, weet Westendorp, die onder andere daarom ook de psychische gesteldheid als aandachtspunt op de agenda heeft gezet. “Twintig procent van de jongeren in Noordenveld heeft zorgen over de toekomst. Dat heeft me verbaasd. Dat is meer dan in andere provincies in Drenthe. Wat zit eronder? Is het school of loopt het thuis niet lekker? Zijn kinderen verwikkeld in (v)echtscheidingen? We willen méér aandacht voor kinderen om hiermee om te gaan. Ook ouders willen we hierbij betrekken. Is scheiden de enige optie of is het de moeite waard om in therapie te gaan? Het kind staat centraal.”

Het vierde punt op de agenda is overgewicht en voldoende bewegen. We brengen een gezond gewicht en voeding onder de aandacht. En we bekijken hoe gezond de sportkantine is. Dat geldt ook voor de kantines op scholen. Het is niet verplicht om iets te veranderen, maar we kunnen wel bewustwording creëren. Naast de gehaktbal een broodje gezond, een mueslireep naast de gevulde koek, dát. De Hekakker in Norg is een mooi voorbeeld als het gaat om initiatieven voor een gezonder leven. Daar is de ‘daily mile’ vaste prik. Iedere dag gaan kinderen tussen de lessen door een stuk rond de school rennen. Ook is er aandacht voor gezonde traktaties. Onze JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)- studenten blijven scholen bezoeken om een gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen”, zegt Westendorp die ook met het inrichten van nieuwe woonwijken in de gemeente gezondheid een plek geeft. “Bij het aanleggen van wegen kun je daar rekening mee houden. Het zo inrichten, dat je met de fiets sneller van A naar B bent dan met de auto. Het gaat om preventie, het resultaat hoeft niet morgen zichtbaar te worden. Het gaat om de langere termijn. Dat je aan de voorkant iets doet om gezondheidsklachten te voorkomen. En dat moet ook wel, de almaar stijgende zorgkosten zijn straks niet meer op te brengen.”

Voor de interventies en acties in de Preventieve Gezondheidsagenda (2020-2023) is een bedrag van 85.000 euro per jaar gereserveerd. Dat is bovenop het bedrag dat de gemeente nu al investeert in gezondheid en bewegen. Westendorp gaat ervan uit dat in het voorjaar de agenda definitief wordt vastgesteld.