‘Mensen melden al niets meer, het heeft volgens hen toch geen nut’

Nieuw Roden Zevenster Bord-5

Nieuw Roden Zevenster Bord-4

Nieuw Roden Zevenster BordNieuw Roden Zevenster Bord-2Nieuw Roden Zevenster Bord-3Natascha én Nieuw Roden blijven strijden voor verkeersveiliger Nieuw Roden

NIEUW RODEN – Aan de Esweg en de Brinkstraat in Nieuw Roden mogen automobilisten maximaal dertig kilometer per uur rijden. Er zijn er echter weinig chauffeurs die zich aan die maximumsnelheid houden. En dat is inwoners van zeker die straten -maar eigenlijk alle inwoners van het dorp- een enorme doorn in het oog. Het wachten is dan ook op het eerste, ernstige ongeval. Nu blijft het gelukkig nog bij ‘slechts’ wat kinderen die schrikken, vallen, in paniek op de stoep springen en heel gevalletjes van ‘net niet ongevallen’. Over de strijd van Natascha Koehoorn voor een verkeersveiliger Nieuw Roden.

Koehoorn voert actie onder de vlag van Dorpsbelangen Nieuw Roden, nadat ze op persoonlijke titel al wat acties op poten had gezet. Een handtekeningenactie bijvoorbeeld. Doel: er moet minder hard gereden worden op de Brinkstraat. Alle bewoners van die straat tekenden en Natascha overhandigde persoonlijk de handtekeningen aan de burgemeester. ‘Die vond het mooi en liet weten dat de situatie aan de Brinkstraat ‘de aandacht van de gemeente heeft’. Dat is mooi, maar er verandert dus niets. Er moet opgetreden worden. De gemeente zegt verder dat er niks mis is met de verkeersinrichting aan de Brinkstraat, maar toch wordt er stelselmatig te hard gereden. Veel te hard. En dat is een groot gevaar voor vooral de kinderen die heel veel gebruik van deze weg maken. Het griezelt je toe. Elke dag weer’, zegt Natascha. De Esweg is wél een probleem, als je het hebt over de inrichting. ‘Dat zei de verkeersconsulent die we ingeschakeld hadden ook al. Die weg is niet ingericht als 30-kilometer zone. Nodigt dus uit om harder te rijden en dat gebeurt dus ook. De gemeente heeft geen geld om maatregelen te nemen. Bovendien is er door de gemeente al veel geld geïnvesteerd in de kruising, zeg maar de parachute. De kas is dus leeg, met die kruising moeten we het doen. Kennelijk. Ik accepteer dat niet. Ik wil me er niet bij neerleggen. Vaak is het zo dat pas als er iets ernstig gebeurd is, er maatregelen genomen worden. Ik wil dat voor zijn’, zegt Koehoorn, die geen moeite teveel is om te wijzen op de onveilige situaties. In Nieuw Roden, zo vindt Natascha, moet men de put dempen vóór het kalf verdronken is.
Dinsdag nog. Een bijna ongeluk met een busje. Die reed met veel te hoge snelheid door het dorp -voor de school langs- richting Zevenhuizen. ‘daar begint het natuurlijk mee. Het gedrag van de bestuurders. Dit was echt absurd. Eerst werden een paar kinderen van de weg geduwd en vervolgens was er een krankzinnige inhaalmanoeuvre. Het ging allemaal net goed, al sprongen een paar kinderen op het nippertje van de fiets op de stoep. Ik heb uiteraard het kenteken genoteerd en gebeld. Volgens mij ben ik de enige die dat nog doet. Heel veel mensen melden het al niet meer. Simpelweg omdat ze het gevoel hebben dat het geen nut heeft. Dat er toch niets aan gedaan wordt. Dat zegt al genoeg.’
Natascha blijft alle registers opentrekken om wie dan ook te wijzen op het feit dat er in Nieuw Roden te hard gereden wordt. ‘We zijn al heel lang bezig om snelheids remmende maatregelen te treffen. Er is nog geen concreet plan. Indien de gemeente geld heeft, zou het eventueel kunnen dat er iets aan de Esweg gaat gebeuren. Dat is wat we weten. Dat zal echter niet eerder zijn dan 2017. De Brinkstraat blijft wat betreft de gemeente zoals ie is. Wij zijn het daar overigens niet mee eens. Gelukkig deelt Veilig Verkeer Nederland onze mening. Die instantie heeft dat ook kenbaar gemaakt bij de gemeente. Er ligt een prima onderbouwd rapport. Wij hopen dat de mensen van VVN de gemeente alsnog weten te overtuigen dat er aan beide straten iets moet gebeuren.’

Dorpsbelangen initieerde al talloze acties. Geen moeite is ze teveel. Die inspanningen werden donderdagavond beloofd, tijdens de algemene ledenvergadering. Toen kreeg Dorpsbelangen uit handen van Veilig Verkeer Nederland het Buurtlabel. Een mooie geste, maar liever zagen de Nij-Roners dat er daadwerkelijk iets aan de in hun ogen onveilige situaties gedaan werd. Donderdagavond was namens de gemeente Noordenveld ook verkeersdeskundige Smit aanwezig, als vervanger van de verhinderde wethouder Reint-Jan Auwema. Smit kon dat knagende gevoel van onveiligheid en angst voor ongevallen niet wegnemen.

Woensdagmorgen eerder was Koehoorn al present op de Poolster, de basisschool in Nieuw Roden. Want ook de kinderen worden nadrukkelijk bij het verkeer en de onveilige situatie betrokken. Koehoorn had een wedstrijd uitgeschreven wie maakt een mooi, nieuw bord waarop automobilisten gewezen worden op het feit dat er dertig kilometer per uur gereden mag worden. Aan die oproep werd gehoor gegeven. Zo’n dertig kinderen tekenden hun ideale verkeersbord. Sterker nog: sommige leerlingen maakten vijf verschillende borden. Uiteindelijk won Milan, die niet aanwezig was. En dat Natascha voortvarend te werk gaat, bleek ook woensdag. De borden naar aanleiding van de tekening waren namelijk al klaar. Twee stuks. ‘Ik had het liefst drie gehad, maar dat zat er budgettair niet in. Deze borden zijn bekostigd door VVN en krijgen een mooie, opvallende plek langs de wegen. Misschien helpt het. Alle kleine beetjes helpen immers.’
De ontwerpwedstrijd zal zeker niet de laatste activiteit zijn die Koehoorn c.s. ontplooien. Zeker weten van niet. Pas als er sprake is van een verkeersveilige situatie, pas dan heeft ze rust. ‘Ik heb zelf een zoon van vijf je moet er toch niet aan denken wat er kan gebeuren. De automobilisten trappen hier het gaspedaal veel te diep in. Dat moet echt anders. Daar gaan we voor.’