Mensen moeten zich veiliger voelen in Roner uitgaansgebied

image

Plan van aanpak

RODEN – Hoewel Roden nou niet bepaald bekend staat als een grimmig dorp heerst er- zo constateert de gemeente Noordenveld- wél een grimmige sfeer tijdens de uitgaansavonden. Jongeren zoeken elkaar vaak op een vervelende manier op, met name rond sluitingstijd. Tijdens de scholenfeesten begeeft zich veel jeugd op straat die onder invloed (vooral drank, maar mogelijk ook drugs) is. Bovendien is er dan vaak sprake van vandalisme. Om deze problemen aan te pakken is een plan van aanpak opgesteld.

Bepaalde jeugdigen zijn met enige regelmaat betrokken bij onrust in het horecagebied. Deze groep is in beeld en bekend bij de politie. Als gevolg van drank- en mogelijk drugsgebruik kan men niet of nauwelijks gecorrigeerd worden. Door de onrust is er de laatste tijd telkens sprake van een ‘vage dreiging’ van vergeldingsacties voor de gepleegde geweldsincidenten van een tijd geleden, Dit dreigingsbeeld is, zo laat de gemeente weten, diffuus en wisselend.
Vanwege de onrust besloot de gemeente tot het opstellen van een plan van aanpak. In dit plan wordt beschreven welke doelen er worden nagestreefd. Een van de hoofddoelen is het verbeteren van het veiligheidsgevoel in het horecagebied. Daarnaast wordt in het plan een opsomming gemaakt van de concrete werkzaamheden die verricht gaan worden. De uitvoering van het plan wordt belegd bij verschillende vakgroepen en ketenpartners. Binnen de gemeente wordt een beroep gedaan op de vakgroepen openbare orde en veiligheid, handhaving, bijzondere wetgeving en welzijn. De bovengenoemde vakgroepen zijn op de hoogte gesteld van het plan en gaan er mee akkoord. Verder zal er samenwerking plaatsvinden met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn in Noordenveld, de politie, horecaondernemers, wijkbelangenvereniging Centrum Roden, Koninklijke Horeca Nederland en Zakenkring Roden.

Het plan van aanpak loopt tot en met juli van dit jaar. Tussentijds zal de voortgang worden bewaakt vanuit openbare orde en veiligheid en zal de voortgang besproken worden in het periodiek overleg tussen burgemeester en de leiding van het basisteam Noord Drenthe van de politie. De gemeente heeft overigens slechts beperkt budget- zesduizend euro- voor de uitvoerings- en projectkosten. Dit budget wordt met name besteed aan de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren en een campagne tegen het alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren.