‘Mensen verder helpen en voor ze op komen’

SGPN Nieuwe voorzitter, nieuw elan

NOORDENVELD – SGPN staat voor Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld en Theo Lotgerink (foto) is sinds enkele maanden de nieuwe voorzitter van deze organisatie.  Hij heeft er zin in.

‘Ons bestuur bestaat uit een goed aantal mensen, betrokken mensen, die weten wat er onder de doelgroep leeft en wat de wensen zijn. We behartigen de belangen voor mensen met een beperking. Wij komen daarvoor op. Soms zichtbaar, zoals met een stikkeracties voor een goede bereikbaarheid, soms onzichtbaar als het gaat om een individueel probleem. Doelstelling is altijd om mensen verder te helpen en voor ze op te komen.’

Bewustwording is een belangrijk thema van het platform. Theo Lotgerink spreekt dat thema bijzonder aan. ‘Ik ben vanaf september voorzitter van het sgpn en heb mij in het begin vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. Dat heb ik samen gedaan met ander bestuurslid. Voor mij is dat ook een goede manier geweest om mij in te werken in deze problematiek. Je leert wat mensen met een beperking allemaal meemaken. En daarbij, iedereen is niet 100%. Iedereen heeft wel een beperking, klein of iets groter. Eenzaamheid vind ik ook zo’n onderwerp. Ik zie dat eenzaamheid ook mensen beperkt in hun maatschappelijk functioneren en dus niet meer willen of kunnen deelnemen aan de samenleving.  Met mijn inbreng wil ik dat dan ook in het beleidsplan opnemen, zodat we ook naar deze kwesties kijken en meehelpen om daar oplossingen voor te vinden.’ Een idee van Theo Lotgerink is dan ook om mensen met een beperking bij elkaar te brengen, zodat zij hun kwaliteiten en mogelijkheden nog voor de samenleving kunnen benutten. ‘Dan spreek je over een win-win situatie. Iedereen kan van nut zijn voor een verenging, dorpshuis of een andere organisatie. Maar we denken er vaak niet bij na om deze stap te nemen. Het zou mijn wens zijn dat we dit wel zouden doen.’

In de gemeente Noordenveld zijn naast het gehandicapten platform nog een aantal organisaties actief in het zelfde werkveld. Dat zijn de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad en het VN panel in oprichting. Logterink wil in dat opzicht de samenwerking versterken. ‘Door samen op te trekken kunnen we onze doelstellingen beter bereiken. Eigenlijk gaat het ook maar feitelijk om 1 ding en dat is ‘Omzien naar elkaar’. Wanneer je de ander respecteert en in zijn waarde laat, dan kom je al een heel eind. Meedenken, meedoen, mensen een zinvolle uitdaging geven, rekening houden met elkaar, het zijn allemaal belangrijke elementen om met elkaar om te gaan. Ondernemers vergeten vaak dat mensen met een beperking ook een beurs op zak hebben. Dus dan denk ik ‘daar is een doelgroep die je kunt aanboren’. Maak dan de paden in je winkel niet te smal en heb je in je hotel een etage, zorg dan voor een lift, heb je een balie, zorg er dan voor dat iemand met een rolstoel er ook bij kan. Het klinkt simpel, maar niet overal is het vanzelfsprekend dat het gebeurd.’

Wie meer wil weten kan kijken op www.sgpn.nl.