‘Mensinge zal altijd onder een vergrootglas liggen’

Mensinge kan weer vooruit kijken

 

RODEN – De rookwolken rondom Landgoed Mensinge zijn opgetrokken. Na een roerige periode waarin de toekomst van het museum en de Winsinghhof soms onzeker leek, kan er nu weer vooruit worden gekeken. En dat is fijn voor alle betrokkenen. Niet in de laatste plaats natuurlijk voor de vrijwilligers, die de drijvende kracht van Mensinge vormen. Maar ook voor de verantwoordelijke wethouder Alex Wekema moet het goed voelen dat er nu rust in de keet is. Samen met cultuurambtenaar Renske Bult kijkt hij terug op een roerige periode.
Op 30 mei 2017 ‘barstte de bom’. Het ging al een tijdje niet goed op Landgoed Mensinge, toen voorzitter Ton Driessen namens het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge zijn ontslag indiende. Ids Dijkstra volgde in zijn spoor. Eén van de hoofdredenen was het niet toekennen van extra subsidies voor het Landgoed. Wekema herinnert zich het opstappen van het bestuur nog als de dag van gisteren. ‘Het kwam als een verrassing’, zegt hij zo’n anderhalf jaar later. ‘Het bestuur van Mensinge wilde 1,5 ton extra subsidie. Zowel de raad als het college was het erover eens dat dit niet kon. Het rapport van onderzoeksbureau BMC zou dat ook uitwijzen.’
Niet alleen bleek uit het onderzoek dat de toen geldende subsidie voldoende zou moeten zijn, ook werd geadviseerd om de toenmalige Stichting Landgoed Mensinge te splitsen in twee onderdelen. Enerzijds het theater, anderzijds het museum. ‘Daarbij gaf het rapport ook aan dat het museum een boost nodig had’, zeg Bult.
Na het opstappen van het bestuur, werd er snel teruggegrepen op een interim-bestuur. In juni 2017 werd Nina Hiddema aangesteld. Een goede keuze, merkten Wekema en Bult op. ‘Ze kwam uit de theaterwereld. Had ervaring en een aantal pittige klussen gehad’, zegt Wekema. Hiddema lichtte de organisatiestructuur van Mensinge door en kwam tot een aantal inzichten. De splitsing – zoals eerder al gesuggereerd in het onderzoeksrapport van BMC – was volgens Hiddema een goed idee. Tegenover de gemeenteraad van Noordenveld presenteerde ze haar bevindingen en droeg ze ideeën en suggesties aan. Per april van 2018 is Hiddema niet meer in dienst van Landgoed Mensinge, maar ze gaf al aan dat ze ook na april nog betrokken blijft bij het landgoed. ‘Het laat zien dat ze heel betrokken is geraakt bij het Landgoed’, zegt Wekema. ‘Ze wilde zelf aanblijven in het bestuur en voelt zich duidelijk verantwoordelijk.’
De komst van Hiddema gaf het landgoed positieve energie, zo vinden Wekema en Bult. En dat was nodig. ‘Je wilt niet weten hoeveel brieven, telefoontjes en bezoekjes ik van vrijwilligers heb gehad. Altijd stond mijn deur open’, zegt Wekema, al wijzend op de deur. Het kwam dan ook als een totale verrassing dat een vrijwilliger van Mensinge kritisch insprak in de gemeenteraad. ‘Ze vond dat ik te weinig met de medewerkers gesproken heb. Dat is overigens ook helemaal niet mijn taak. Maar mijn deur stond altijd open en dat heb ik ook aangegeven.’
Wanneer het over Mensinge gaat, worden termen als ‘bezuinigen’ gauw gebezigd. ‘Maar er was helemaal geen sprake van bezuinigingen’, zegt Bult, die vervolgens de situatie schetst. ‘Mensinge kampte met een groot financieel probleem. Eigenlijk was Mensinge failliet. Er moest dan ook flink gesaneerd worden. Maar niet bezuinigd. Met hetzelfde budget, moest er gewoon beter worden omgesprongen.’ Gevolg: het aantal voorstellingen van de cinema in Theater de Winsinghhof moesten flink naar beneden. ‘Daar was aan het begin wel wat rumoer over. Begrijpelijk ook. Maar inmiddels loopt dat heel goed.’
Sinds Bult in 2015 als cultuurambtenaar werkzaam werd in Noordenveld, was ze wekelijks bezig met het ‘dossier Mensinge’. En dat dossier is – op z’n zachtst gezegd – een zeer levendig dossier. Zeker de afgelopen jaren. ‘Het was een spannende periode. Dit soort processen gaat altijd gepaard met wrijving. Toch ben ik blij met wat het eindresultaat is. De basis is overeind gebleven. Verder zijn er twee aparte stichtingen opgericht en wordt er gezocht naar samenwerking. Het museum doet wat het grofweg altijd heeft gedaan, maar er wordt nagedacht over hoe je het nog aantrekkelijker maakt voor de bezoeker.’ Wekema vult aan: ‘Met Mensinge hebben we een uniek museum. Alles is nog intact, het is precies zoals vroeger. Waar zie je dat nog?’
Trots op het landgoed zijn de twee medewerkers van de gemeente Noordenveld absoluut. Dat ook de gemeenteraad van Noordenveld het landgoed op waarde wist te schatten, was voor hen een goed teken. ‘De raad verdient een compliment’, vindt Wekema. ‘Het is goed dat zij het belang van Mensinge inzien. Nooit zijn er geluiden geweest om de stekker eruit te trekken. Men realiseert zich dat wij in Roden iets unieks hebben.’
Nu Mensinge in rustiger vaarwater is beland, halen Wekema en Bult opgelucht adem. Ontwikkelingen zijn er nog steeds. Zo werd onlangs Jeroen Vredevoogd aangesteld als nieuwe voorzitter van de stichting Theater/Cinema de Winsinghhof en doet Buro Edzes onderzoek naar een samenwerking tussen Museum Havezate Mensinge en Speelgoedmuseum Kinderwereld. Het levendige dossier blijft dus volop in beweging. ‘En dat zal altijd zo blijven’, vermoedt Wekema. ‘Mensinge zit in het hart van de mensen, dus zal het altijd onder een vergrootglas liggen. In ieder geval ligt er nu een solide basis. Dat is belangrijk.’ Daarbij onderstreept de wethouder nog maar eens de rol van de vele vrijwilligers van zowel het museum, als het theater. ‘We hebben hen keihard nodig. Dat zal de komende jaren niet anders zijn.’