“Met de huiskamerconcerten hebben we Noordenveld ook landelijk op de kaart gezet”’

“We willen vooral jongeren enthousiast maken voor deze muzikale kunstvorm”

Ze leven er naar toe en ze kijken er naar uit: Ben Douwes en Wim Blomsma (foto rechts en links) organiseren op zondag 26 maart voor de zevende keer in successie de inmiddels landelijke vermaardheid verworven hebbende huiskamerconcerten. Volgens deze formule kun je op die zondagmiddag op drie elkaar opvolgende tijdstippen even zo vele huiskamerconcerten in Roden en omgeving meemaken. Dertien ‘gastheren en –vrouwen’ stellen dan hun huiskamer daarvoor ter beschikking. In totaal kan uit liefst 38 gevarieerde – van klassiek, jazz tot wereldmuziek – concerten worden gekozen. Elk concert duurt ongeveer drie kwartier met daarna voldoende tijd om je – zelfs per fiets – naar de volgende huiskamerlocatie te verplaatsen. De uitvoerende musici zijn allen professioneel geschoold en spelen beroepshalve in meerdere orkesten. Een sessie van drie opeenvolgende concerten kost 18,00 per persoon, incl. koffie/thee. De website www.theaterroden.nl/huisconcerten geeft daarover uitvoerige informatie.

Bestellen van kaarten – er zijn nog enkele tientallen van de in totaal vierhonderd beschikbare stoelen beschikbaar – kan ook via deze site. PR-functionaris en organisatiedeskundige Marija Katic (foto midden) is parttime in dienst van de Stichting Landgoed Mensinge en ze heeft daarvoor een geavanceerde website ontwikkeld, waardoor het ‘handmatig’ verstrekken van kaarten niet meer nodig is. Dat Ben Douwes en Wim Blomsma zich nu vooral met de samenstelling van het gevarieerde programma hoeven bezig te houden, doet hen deugd.  “Want,”zegt oud-bankdirecteur Douwes, “wij zijn bovenal muziekminnaars en we vinden het belangrijk dat, nu we de organisatie bij de Stichting Landgoed Mensinge – waarvan ook de Winsinghhof deel uitmaakt – hebben kunnen onderbrengen, dit ook voor de toekomst is gegarandeerd.” Ben zelf maakt deel uit van het saxofoonquintet Opus 5, dat regelmatig optredens verzorgt. “Wij spelen zelf niet op de nu komende huiskamerconcerten. Ik heb als muziekliefhebber sinds we na mijn pensionering weer in Roden zijn gaan wonen, altijd goede contacten gehad met Mensingedirecteur Ids Dijkstra. In ‘zijn’ theater De Winsinghhof – wat een verrijking is dat voor deze regio – organiseert hij ook klassieke concerten, hoewel die eigenlijk een kleinere ambiance beter tot hun recht komen. Daarom zijn onze huiskamerconcerten een welkome aanvulling op het culturele klimaat in deze regio. De concerten worden uitstekend bezocht. Niet alleen vanuit Noord Nederland maar ook landelijk hebben ze inmiddels faam verworven. Ik mag gerust zeggen dat de huiskamerconcerten Roden, eigenlijk heel de gemeente Noordenveld, landelijk op de culturele kaart hebben gezet. Ook de horeca en andere culturele instellingen hebben daar baat bij. Daar zijn we blij mee.” Douwes die al vanaf zijn vijftiende van de saxofoon is bezeten en nog steeds zijn partijtje in diverse orkesten meeblaast, heeft inmiddels een groot netwerk van beschikbare professionele musici opgebouwd. “Ik kan daar onbeperkt uit putten,”zegt hij.”Daardoor kunnen Wim en ik elk jaar weer een ander gevarieerd programma aanbieden. Datzelfde geldt voor de mensen die hun huiskamer beschikbaar stellen. We hebben 35 adressen in ons bestand staan, zodat we ook op dat op het gebied van de locaties elk jaar kunnen wisselen. Er zijn veel vaste bezoekers die elk jaar weer komen, ik heb inmiddels een bezoekersbestand van rond 1500 potentiële gegadigden kunnen samenstellen. Van de beschikbare professionele muzikanten heb ik een 500-tal in ons systeem zitten.”

Is Ben Douwes de muzikale programmeur, zijn theatervriend Wim Blomsma fungeert vooral als klankbord. Nu Marija Katic een groot deel van zijn activiteiten op administratief en organisatorisch gebied heeft overgenomen, kan hij zich op dat terrein nog beter manifesteren. “Maar laat duidelijk zijn dat Ben en ik erg blij zijn dat we Marija er nu bij hebben. Dit bevordert de continuïteit en daar is iedere muziekliefhebber bij gebaat.”

Kajic hoort de complimenten stoïcijns aan. Behalve met het updaten van de site en verder verfijnen van de kaartverkoop richt zij haar pijlen vooral op het zo breed mogelijk uitdragen van de PR. Met name jongeren wil ze via social media warm voor de huiskamerconcerten maken. “In dat opzicht valt nog veel te bereiken,”geeft zij haar visie.

Meer weten en/of kaarten bestellen? Klik dan de site www.theaterroden.nl/huisconcerten aan.