‘Met de klas de boom in’

REGIO – De Stichting Natuur-, Duurzaamheids- en Cultuureducatie Westerkwartier houdt voor de basisscholen in het Westerkwartier in de weken 47 en 48 het wilgenknotten onder het motto ‘met de klas de boom in’. Van veel scholen dien de groepen 7 en 8 hieraan mee. Er zijn diverse locaties in het Westerkwartier waar het knotten plaats gaat vinden. De basisscholen worden op de locaties ontvangen door vrijwilligers die een korte uitleg geven over het belang van de wilgen in het landschap en waarom het belangrijk is om de wilgen regelmatig te knotten. Daarna volgt uitleg over het gebruik van de diverse gereedschappen die beschikbaar worden gesteld door Landschapsbeheer Groningen. Dit jaar worden er op negen locaties wilgen geknot van zowel particulier als gemeenten. In week 2 en 3 in 2016 gaan de kinderen weer de boom in om wilgen te knotten. Grondeigenaren die hun wilgen graag door leerlingen van de basisscholen geknot willen hebben, kunnen contact opnemen via info@ndce-westerkwartier.nl of 06-41532304.