Met één druk op de knop kiezen voor betaling van je sportclub, schoolreis of zwemles

Albertus Hamstra 1

Meedoen in Noordenveld heeft straks eigen webshop voor inwoners met laag inkomen

NOORDENVELD – Meedoen in Noordenveld: dat is het nieuwe minimabeleid van de gemeente. Inwoners met een inkomen beneden 115 procent van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning in sociale, culturele of sportieve activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar binnen het gezin. Tot zover niets nieuws; de regeling bestond al maar is aangepast op de huidige participatiewet. Wel helemaal nieuw is de ‘Webshop Meedoen’: via deze webshop kunnen mensen het toegewezen bedrag verzilveren voor bijvoorbeeld zwemlessen, boekengeld, contributie van de voetbalclub of een schoolreisje. “Alle inwoners van Noordenveld die in de bijstand zitten krijgen automatisch een bedrag toegewezen, nieuwkomers die niet bij ons bekend zijn hoeven eenmalig een aanvraag doen”, vertelt wethouder Alex Wekema. Een minpuntje van het nieuwe beleid: de vrijwilligerspremie wordt afgebouwd.

Waar nu nog de kassabonnetjes zorgvuldig bewaard moeten worden, kunnen mensen met een laag inkomen straks gewoon via de speciale webshop het toegewezen bedrag verzilveren. Het oude beleid was gebaseerd op de Wet werk en bijstand (Wwb), nu wordt dat aangepast op de participatiewet van 2015. Wethouder Alex Wekema is er blij mee. “Een laag inkomen van ouders mag geen belemmering zijn voor kinderen om mee te doen aan activiteiten waaraan leeftijdsgenootjes wel kunnen deelnemen. Het is voor schoolgaande kinderen zelfs van wezenlijk belang als opstap naar een zelfstandige toekomst. En daar bestond altijd al een voorziening voor. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de ontvangen bijdrage ook daadwerkelijk besteed is aan het doel van de voorziening. Niet dat de bonnetjes of bankafschriften bij de aanvraag moeten worden ingeleverd, controle gebeurt achteraf, bij wijze van steekproef.” Het voordeel van de webshop is dat zowel aanvrager als gemeente van een hoop administratieve rompslop zijn verlost én dat de gemeente er zeker van is dat het geld goed besteed wordt, stelt Wekema. De gemeente maakt het geld rechtstreeks over naar de desbetreffende vereniging of instantie.

Afschaffing vrijwilligersbijdrage

De regeling is bedoeld voor inwoners van Noordenveld met een inkomen dat niet hoger is dan 115 procent van de bijstandsnorm. Zij kunnen de aanvraag voor een bijdrage indienen via een speciaal formulier dat door de gemeente wordt verstrekt. Op basis van het formulier en de bewijsstukken van het inkomen wordt de hoogte van het bedrag bepaald. Meedoen in Noordenveld 2016 wordt bekostigt met eigen gemeentelijkmiddelen en gaat –mits de verordening wordt goedgekeurd door de raad- op 1 oktober van start. Een minpuntje aan de regeling is de afschaffing van de vrijwilligerspremie. Dat is een vergoeding die mensen met een uitkering ontvangen voor vrijwilligerswerk bij een instelling. “Tuurlijk. Voor die mensen is het zuur”, vindt Wekema. “In vijf jaar tijd bouwen we de regeling af met 20 procent paar jaar. Alleen voor inwoners die in een traject zitten voor terugkeer naar werk kan de sociale dienst nog een bijdrage uitkeren.”

Meedoen in Noordenveld is een voorliggende voorziening op Stichting Leergeld, die zich ook bezighoudt met kinderen uit minder bedeelde gezinnen. “Als mensen bij ons net buiten de boot vallen omdat hun inkomen op 120 procent van de bijstandsnorm ligt, kunnen ze bij Leergeld terecht”, weet Albertus Hamstra, teamleider dienstverlening bij de gemeente. “Maar het kan ook zijn dat iemand tijdelijk even in een lastige situatie zit en niet wil aankloppen bij de gemeente. Ook in zo’n geval is Stichting Leergeld er.” Op dit moment maken rond de 550 inwoners van de gemeente gebruik van de regeling.