“Met Petit Montmartre willen we Franse kunst en cultuur naar de mensen toebrengen”

DKT_DKT-p37.pdf - Adobe Acrobat Pro

Het centrum van Marum staat aanstaande zaterdag 30 augustus helemaal in het teken van Franse sferen

MARUM – De Culturele Raad Marum en de Kunst Commissie in deze gemeente hebben de handen eendrachtig ineengeslagen. Is de Culturele Raad met name ingesteld om de gemeente Marum gevraagd en ongevraagd van advies te dienen waar het gaat om het stimuleren van kunst en cultuur in deze gemeente, de Kunst Commissie heeft onder meer als doelstelling vooral het beoefenen van kunsten in de breedste zin van het woord en het tot uiting daarvan brengen te promoten. “Beide uitgangspunten sluiten perfect op elkaar aan, we willen onze intenties in de toekomst dan ook meer gezamenlijk gaan uitdragen,”zeggen Ineke Kroes (voorzitter van de Kunst Commissie) en Karel Grondsma, idemdito van de Culturele Raad terwijl ze voor de recent geopende KunstKamer in de Raadhuisstraat 12 op de foto gaan.

Die KunstKamer mag je ook het begin- en eindpunt noemen van het op zaterdag 30 augustus in hartje Marum, met De Wending en de Raadhuisstraat als middelpunt, te houden Petit Montmartre-festival. Een kleine twintig kunstenaars, voornamelijk afkomstig uit de regio Marum en werkzaam in allerlei kunstdisciplines zal dan zorgen voor de typisch Franse sfeer, waar het Parijse stadsdeel Montmartre wereldwijd om bekend staat. Schilders, muzikanten en straatartiesten geven er van 13.00 tot 17.00 uur acte de présence.

Karel Grondsma praat al verlekkerd over schilders en portrettekenaars, over typisch Franse muziek, over kortom alles wat Montmartre zo wereldberoemd maakt en waarvan het centrum van Marum zaterdag een afspiegeling geeft. “En weet je wat daarbij het leuke is?,”vult Ineke Kroese hem aan: “We proberen ook de winkeliers te bewegen om op deze dag hun straatuitstallingen in Franse sfeer te houden. Daar wordt in het algemeen erg positief op gereageerd. Verschillende winkels hebben al toegezegd om buiten met Franse producten en uitingen te zullen demonstreren. Echt, het belooft allemaal heel gezellig, sfeervol vooral, te worden. In de voor iedereen vrij toegankelijke KunstKamer in de Raadhuisstraat, het onlangs in gebruik genomen pandje waar nu en in de toekomst allerlei kunstuitingen zullen plaatsvinden, gaan we tot zo lang dat mogelijk is – het pand is eigendom van de gemeente die het ons gratis ter beschikking stelt totdat het in het kader van de renovatie van het Marumer centrum zal worden gesloopt – allerlei kunstvormen van vooral Marumer en regionale kunstenaars organiseren. Zo starten we begin september met ‘Schrijfavonden’ waar liefhebbers één maal per veertien dagen onder begeleiding van professioneel schrijfster Klaasje Smit hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Maar er zijn meer plannen die we verder willen gaan uitwerken. Zoals vertelavonden en kamermuzieksessies. Dit pand telt vijf vertrekken die zich heel goed lenen voor kleinere manifestaties en exposities. Momenteel exposeren hier de beeldend kunstenaressen Jolanda Kieneker uit De Wilp met haar schilderijen van landschappen, stillevens en mensen en Anja Lensen uit Niezijl met – ook draagbare! – veelkleurige textiele objecten. Je kunt elke zaterdagmiddag in de KunstKamer terecht,” zegt Kroese wervend.

Maar nu even terug naar het Petit Montmartre-festival. Dat idee is afkomstig van Karel Grondsma, die zijn kunstcollega Kroese begin dit jaar ‘grondig’ sprak tijdens de gehouden nieuwjaarsreceptie van de gemeente Marum. Grondsma: “We kenden elkaar natuurlijk al wel, maar tot een echte vorm van intensieve samenwerking was het tot dan nog niet gekomen. Terwijl we allebei als doelstelling hebben om de kunst in zo ruim mogelijke vorm dichter bij de mensen brengen. Want kunst is niet elitair, kunst is van en vooral vóór iedereen, moet dat althans zijn. En zo is het idee van het Petit Montmartre-festival als eerste aanzet ontstaan. Met opzet centraal in het centrum van Marum georganiseerd, want mensen moeten niet naar kunst toekomen, maar kunst moet dat naar de mensen. Dit hopen we met Petit Montmartre te bereiken. Ik hoop dat ons initiatief slaagt en tot meer zal leiden…”

Ineke Kroese tot slot: “De KunstKamer in de Raadhuisstraat is tijdens dit festival ook volop ‘in bedrijf’. Binnen hebben we dus een mooie duo-tentoonstelling, buiten is er een terras met muziek. Gezellig allemaal. Althans dat hopen we. Daarom: welkom, iedereen.”