‘Met vet op de botten uit de kast komen’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Twee onderwerpen staken er woensdag bovenuit. Het Mensingecomplex heeft te weinig ‘vet op de botten’… Er werd een dag eerder, dinsdag 11 oktober, niet gevlagd op de Internationale ‘Coming Out Dag… De gemeente Noordenveld had enige huiver om uit De Kast Te Komen.
Wat heeft dit te betekenen. Is de gemeente Noordenveld politiek ‘het padje kwijt?’ Nee hoor het was een simpele raadsvergadering, die vooral zich bezighield met de homofiele medemens. In de Raadscommissie hielden insprekers en raadsleden zich bezig met de nabije toekomst van het Mensinge complex… er was over het niet vlaggen op de dag ervoor met de bijbehorende regenboogvlag een motie ingediend over de Kom-Uit-De-Kastdag. De homofiele medemens heeft voor die dag nog altijd enige huiver. De vooroordelen zijn anno nu nog steeds niet weg. Tineke Veldhuis had op dat vlaggen al geruime tijd aangedrongen, onder het motto: gemeente Noordenveld…zend nu een signaal uit. Onderzoek op zijn minst nou eens hoe het in het Drentse toegaat met discriminatie en agressie jegens homo’s. De motie was ingediend door Tineke’s partij Groen Links. LGN, PvdA en D66 hadden medeondertekend…  Op zich al een opmerkelijke Regenboogcoalitie! Nee zei burgemeester Klaas Smid, we hebben inderdaad niet gevlagd met de Regenboogvlag. We hebben geen zin om discussie te ontlokken in “Het grijze gebied”. Dat neemt niet weg, dat we de intentie onderschrijven… Echter op de vraag of we een regenbooggemeente willen zijn. Op dit moment een stap te ver… Vandaar dat Anne Doornbos (PvdA) voorstelde de motie aan te houden. Uit de reactie bleek dat het college niet de enige was, die schroom had uit de kast te komen. Ook uit de traditionele christelijke hoek kwam wat huiver. Jeroen Westendorp (CU) meende door de uitdrukking “Regenboog steden” dat dit toch vooral een stedelijk verschijnsel is… Jaja… homofilie een stadse frats…? Onderzoek zou uit moeten wijzen of er reden is te vlaggen met de Regenboogvlag… het college heeft daar volgens Anne Doornbos’ waarneming nog 364 dagen de tijd voor.
Het Mensingecomplex blijft de tongen beroeren. In de media… ook in de raad. Het bestuur wil een ton overheidsgeld meer om de solvabiliteit te kunnen keren. Het was een indrukwekkende Rieks Perdok met een eerlijk verhaal, die de toon zette… In zijn woorden was het geld nodig om Mensinge op korte termijn “meer vet op de botten te bezorgen”. In het verhogen van kaartjes mag dat niet louter gezocht worden. Hij was niet de enige spreker. Ook mw Lokien van het Speeltuinmuseum gaf blijk van aanwezigheid. Daar hadden Perdok en directeur Ids Dijkstra, die ook aanwezig was, niet veel aan. Samenwerking op het Culturele Front in Noordenveld is nog ver te zoeken. De raadsleden sloofden zich vooral uit om Perdok het hemd van het lijf te vragen. Geen wonder dat hij met vet op de botten aan kwam zetten. Al spoedig bleek, dat cultuurbepleiters in het politieke spel een inschattingsfoutje maakten. De heer Arjen van der Leur, vrijwilliger bij de Landskeuken, meldde dat hij een motie steunde, die zou worden ingediend… Aaaj mis. Iedereen had al door uit welke hoek zo’n motie zou komen Juist… uit de hoek van LGN! Die vissen vaak zonder succes in troebel water. Maar deze keer, in het Raadscommissiestadium, hadden ze nog helemaal geen motie ingediend. Missertje van van der Leur… pas in het raadsstadium, volgende week woensdag worden er zaken en moties gedaan… of afgedaan… Dat voorspelt niet veel goeds voor directeur Ids Dijkstra en de zijnen, die een ton aan bezuinigingen weer ongedaan willen maken… Wie zich onbewust met moties van LGN inlaat trekt meestal aan het kortste eind. Dat zou heel jammer zijn voor allen die Mensinge als levende historie een warm hart toedragen… Voor de actieve en kundige directeur van het Complex, Ids Dijkstra al helemaal…
Nee of er op korte termijn uitzicht komt om meer vet op de botten voor Mensinge is nog maar de vraag. Daar zal heel wat vooroverleg aan te pas moeten komen. Daarna komt men uit de kast. Volgende week woensdag zal er een besluit moeten vallen. Benieuwd of dan de vlag uit kan… of half stok…