Middelbare scholen tevreden over eindexamenresultaten

REGIO – Afgelopen donderdag was een spannende dag voor veel eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs. Op die dag kregen zij namelijk te horen of zij geslaagd waren. Schooldirecteuren in Leek en Roden zijn positief over de uitslagen.

‘Dit jaar kunnen de leerlingen gespreid examen doen,’ vertelt directeur Daisy Smit van de Lindenborg in Leek. ‘Daardoor heeft een deel van de leerlingen de examens nog niet afgerond.’ Bij Havo en VWO ziet Smit veel spreiding van de examens. Het exacte aantal weet zij niet, maar uit haar hoofd gaat het om ongeveer een derde van de leerlingen dat de examens nog moet afronden in het tweede of derde tijdvak. Desondanks kan zij wel zeggen dat het definitief aantal gezakte leerlingen tot nu toe ‘heel klein’ is op de Lindenborg: ‘Het gaat dan om zo’n drie leerlingen.’

Smit is vooral trots op de leerlingen: ‘Ik vind het knap dat zij in deze situatie zo goed doorzetten. Deze periode was natuurlijk suboptimaal, dat was wel heel verdrietig voor de leerlingen.’ De ontlading was dan ook groot bij de leerlingen die waren geslaagd, aldus Smit: ‘We hadden meteen heel blije kinderen in de school, die een roos kwamen ophalen. Ze waren uitgelaten, dat was mooi om te zien.’

Hoe de festiviteiten rond de diplomering er bij de Lindenborg uit zullen zien dit jaar weet Smit op dit moment nog niet, omdat er nog steeds coronamaatregelen van kracht zijn. Wel kan de schooldirecteur melden dat er iets wordt georganiseerd: ‘Vermoedelijk zal dat net zoiets zijn als vorig jaar.’

Net als zijn collega Smit is directeur Sjoerd Louwes van de Ronerborg in Roden ook trots op zowel de leerlingen als zijn collega’s. ‘Bij ons hebben drie leerlingen nog een herkansing nodig, de rest is allemaal geslaagd,’ geeft hij aan. Wel heeft een aantal leerlingen profijt gehad van wat Louwes ‘de duim van Slob’ noemt. Eindexamenleerlingen mochten dit jaar vanwege de coronabeperkingen één extra onvoldoende halen. Dat cijfer mocht alleen niet gehaald worden voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde. Van de compensatiemogelijkheid om gespreid examen te doen werd in Roden, in tegenstelling tot in Leek, geen gebruik gemaakt. ‘Alle leerlingen hebben in één keer examen gedaan,’ zegt Louwes. ‘In het tweede tijdvak vinden de herkansingen plaats.’ Dat betekent dat niemand bij de Ronerborg gebruik hoeft te maken van het derde tijdvak, tenzij er onverhoopte sprake is van ziekte of een andere reden waardoor een leerling geen herkansing kan doen in het tweede tijdvak. Louwes: ‘Voor de vakantie hebben wij alles afgerond.’