Middelveld tekent statuten

Roden confenant middenveld

RODEN – Afgelopen week ondertekende het nieuwe bestuur van de wijkbelangenvereniging Middelveld uit Roden de statutten van haar nieuwe stichting. Helemaal nieuw is de wijkbelangenvereniging niet. Al 7 jaar geleden werd de wijkbelangenvereniging opgericht. Een werkgroep van 14 leden is sindsdien actief in de wijk. Bestuursleden zoeken voor de stichting in oprichting bleek achteraf een moeilijke opgave te zijn geweest. De wijkbelangenvereniging kon al die jaren bogen op ondersteuning van Welzijn in Noordenveldwerker Jan Donkelaar en medewerker Gert van Rossum van de gemeente als contactambtenaar sociaal wijkbeheer. Nu dan zijn er drie bestuursleden die het gezicht naar buiten toe zullen zijn. Dat zijn Albert Postemus als voorzitter, Annelies Bosma als secretaris en Thea Vervat als penningmeester. Bij de ondertekening ten kantore van Holland en van der Woude was ook wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld aanwezig. De gemeente ziet de belangenverenigingen als belangrijke schakel in het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en wijken. In Roden maakt Middelveld onderdeel uit van het Platform Wijkbelangen.