Midwolde helpt de bijen

MIDWOLDE/WESTERKWARTIER – Zaterdag 20 maart werd d’Olle Tuun in Midwolde officieel geopend met de onthulling van een bord. In d’Olle Tuun vinden wilde bijen en honingbijen van het vroege voorjaar tot het late najaar stuifmeel en nectar.

Wilde bijen zijn voor mens en milieu zeer nuttig, maar worden bedreigd doordat stuifmeel, nectar en nestelgelegenheid in ons landschap schaars worden. Om de bijen te helpen is in d’Olle Tuun een stuk grond afgeplagd en ingezaaid met een inheems kruidenmengel. Daarnaast zijn er verschillende fruitbomen, bessenstruiken en struweel geplant als voedsel voor de bijen. Een bijenhotel en een hoop leemhoudend zand moet zorgen voor nestelgelegenheid.

Twee jaar geleden ontstonden de eerste plannen voor de herinrichting van d’Olle Tuun. Op verschillende avonden van de Dorpsverenging is gesproken over mogelijkheden en plannen om er een bijvriendelijke tuin van te maken en de biodiversiteit te vergroten. Op 15 oktober van vorig jaar is gestart met de bij-vriendelijke inrichting van de tuin en inmiddels bloeien de eerste krokussen en sneeuwklokjes.

Bij de inrichting van de tuin zijn meerdere partijen betrokken, zoals Collectief Groningen West, de Stichting Dijk-Weering Fonds, Rabobank Noordenveld West-Groningen, Dorpsvereniging Midwolde en de werkgroep DuurZSaam Actief Midwolde. Medewerkers van De Zijlen en Landschapsbeheer Groningen verzorgen de aanleg en het onderhoud.