Miljoenen voor verduurzaming melkveehouderij en natuur

REGIO – De provincie Drenthe en de Groenmanifestpartners LTO Noord en de natuurbeschermende organisaties zetten zich samen in voor een duurzame melkveehouderij en natuur. In een ontwikkelagenda hebben de partners omschreven welke acties nodig zijn om in 202 te horen bij de top van duurzame landbouw. De provincie heeft deze agenda omarmt en gaat hiervoor elf miljoen euro beschikbaar stellen. Groenmanifestpartners kunnen hiervoor projecten indienen.