Minikul (voor 24.11.15)

Wantrouwen? Welnee!

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is er vooral voor het produceren van zogeheten ‘harde’ cijfers over zeg maar algemene zaken. Zoals bijvoorbeeld de samenstelling van onze bevolking, de aard van de vergrijzing, het huidige prijspeil ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden, enzovoorts. Maar dit overheidsinstituut begeeft zich eveneens op het in mijn ogen meer ‘zweverige’ terrein. Het houdt namelijk ook enquêtes onder een – dat vast wel – representatief door haar samengestelde bevolkingsgroep. Zoals een Maurice de Hond doet met zijn zetelpeilingen voor politieke partijen. En dat kan tricky zijn. Want hoe zorgvuldig zo’n representatieve peilgroep ook samengesteld kan zijn, veel mensen hebben bij een persoonlijke enquête toch de neiging om zich beter voor te doen dan ze zijn.

Recent werd weer zo’n CBS-enquête openbaar. Over het vertrouwen dat Nederlanders in de overheid en dan met name de politieke partijen hebben. Dat is, mild gezegd, niet bijster groot. Vooral onze Haagse regenten worden maar ‘niets’ gevonden. Het meeste vertrouwen genieten nog steeds onze rechters en de politie. Maar helemaal onderaan het vertrouwenslijstje bungelen de journalisten. Die genieten landelijk gemiddeld slechts voor 31 procent het vertrouwen van de Nederlanders; in Midden-Limburg is dat slechts 25 procent van de bevolking. En in Amsterdam is dat met 38 procent het grootst. Kortom: we worden ’s ochtends, ’s middags en vooral ’s avonds overspoelt met nieuws, maar we vertrouwen die berichtgeving voor geen cent. Vrouwen, zo bleek uit de CBS enquête, doen dat nog minder dan mannen. En bejaarden, gescheiden mensen, lager opgeleiden en – jawel – ‘mensen die naar de kerk gaan’ hebben ook geen hoge hoed op van wat de pers hen als waarheid voorschotelt. Uit de enquête blijkt zelfs dat van mensen die CDA stemmen slechts 17 procent vertrouwen in journalisten heeft.

Moet u daarom ook deze krant wantrouwen? Welnee. Een door mij gehouden enquête onder familie, vrienden en bekenden wees uit, dat zij de berichtgeving in deze krant voor bijna honderd procent vertrouwen. Zelfs onze horoscooprubriek kent geen sceptici. Dat deze krant de honderd procent vertrouwensscore niet helemaal haalt ligt helaas aan mijn vrouw. Want zij heeft zo haar twijfels bij het waarheidsgehalte van dit Minikul-rubriekje.….

Henk Hendriks