Minikul Week 1 2015

Dagobertducktaks is het Woord van het jaar 2014 geworden. Althans volgens de uitslag van de jaarlijkse enquête die de samenstellers van De Dikke van Dale, HET toon- en taalaangevende woordenboek in ons land, hebben gehouden. Er kon worden gekozen uit tien voor mij eeigenlijk onbekende en dus ongebruikte woorden die ik ter verduidelijking even op een rijtje zet. Van de meeste woorden moest ik de betekenis opzoeken. Op internet. En niet in de Dikke van Dale. Maar ter zake.

Woordwinnaar ‘Dagobertducktaks’ is de best grappige benaming voor een belasting op hoge vermogens met als doel de ongelijkheid tussen arm en rijk te verminderen. ‘Clownspiet’ was ook een van de tien genomineerde woorden; het wordt gebruikt voor een clown die als Piet opgemaakt de sint helpt. ‘Crimiclowns’ was eveneens genomineerd. Dat is een clown die mensen schrik aanjaagt en terroriseert. Ander woord was ‘fotobom’ voor een foto die verpest is omdat bewust of onbewust iemand anders ook in beeld staat. ‘Jihadgezin’ is de nieuwe betiteling voor een gezin dat naar het door de IS (afkorting van Islamitische Staat) uitgeroepen kalifaat in Syrië is vertrokken om daar als terrorist mee te strijden voor de verbreiding van de Islam. ‘Kalifaat’ was overigens géén genomineerd woord maar staat voor een gebied dat wordt geregeerd door een kalief, die een opvolger van de profeet Mohammed is. (Zo leer je nog eens wat.) ‘Moestuinsocialisme’ beklijft beter. Het betreft een uitspraak van Jetta Klijnsma, de staatssecretaris van sociale zaken, die stelde dat het huidige pensioenstelsel in Nederland niet meer houdbaar is. ‘AOW-ers moeten maar massaal een moestuintje beginnen om rond te kunnen komen’, luidde haar sociale advies. ‘Stemfie’ is een vervolg op ‘Selfie’ dat het Woord van 2013 werd. Een stemfie slaat op het maken van een foto in het stemhokje met daarop liefst zichtbaar op wie je hebt gestemd. We gaan door met‘Straatintimidatie’, het nieuwe woord voor gebeurtenissen waarbij meisjes of vrouwen op straat vooral seksueel getint worden lastig gevallen. Tot slot nummer tien: ‘Wegkijkstaat’, in mijn ogen ook een kunstmatig samengesteld woord dat wordt gebruikt (door wie dan?) omdat de overheid maar ook de burger zelf (?) niks meer aan de problematiek in onze samenleving doen.

Ik vind die knutselwoorden allemaal maar niks. Begrijpelijker vind ik, dat ‘oudje’ tot meest gehate woord van 2014 werd gekozen. Maar ik behoor dan ook tot die doelgroep.

Henk Hendriks