Minikul Week 13 “15

Vintage & retro zijn momenteel helemaal ‘in’. Ze gaan terug naar pak ‘m beet een kleine halve eeuw geleden. Vintage wordt gebruikt voor authentieke artikelen die uit de vijftiger, zestiger, zeventiger en begin jaren tachtig stammen. Zoals huishoudelijke artikelen, meubelen, kleding en stoffen, schilderijen en vazen plus allerlei andere prullaria voor huis, tuin en keuken. Tweedehands spullen, zou ik zeggen. Maar dat mag niet volgens kenners. Want vintage is een vorm van historie en cultuur. Voor retro geldt dat idemdito. Dit woord wordt gebruikt voor artikelen uit diezelfde periode, maar dan vanwege het materiaal, ontwerp en de stijl die daarvoor kenmerkend zijn. Vintage en retro-producten onderscheiden zich ook qua gebruiksduur. Die was toen afgestemd op veel langjariger gebruik dan de hap-snap-weg-artikelen anno nu. Want de wereld is veel sneller geworden. Toen was alles lieflijker en ging het vooral om ‘peace, love and happiness’. Weliswaar is dat een sterk geromantiseerd beeld, maar het spreekt weer aan.

Max van den Berg, de huidige Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, is in mijn ogen een typische vintage-figuur. Ik ken hem als journalist uit mijn stad-Groninger periode. Van den Berg, met lange haren en nog langere baard, werd toen wel de Raspoetin van het Noorden genoemd. Samen met de qua uiterlijk veel conventioneler ogende Jacques Wallage regeerde hij als wethouder de stad. De invoering van het ‘beruchte’ en veel ophef makende Verkeerscirculatieplan dat de binnenstad voor de automobilist tot een bijkans onneembare vesting maakte – zo werd dat toen althans gezien en nu door de middenstand misschien ook nog wel – werd aan hem toegeschreven. Beide jonge socialisten vol idealen hebben vervolgens hun carrière, met dank aan hun partij, zorgvuldig uitgestippeld. Wallage werd prominent kamerlid en daarna burgemeester van de stad Groningen. Max van den Berg is, na voorzitter van de PvdA te zijn geweest, nu de Hoogste Man in de Groninger provincie. Een in mijn ogen volstrekt overbodig oldboys-politiek-netwerk-belonings-baantje, maar hij maakt er wel wat van, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Want hij is nu iemand die krachtig opkomt voor de Groninger belangen. Waarvoor hij, er thans uitziend als een Engelse gentleman zonder lange Raspoetinharen en -baard, alle hulde verdient. Dat vinden zelfs zijn voormalige (?) criticasters. Als vintage of retro kun je hem dus nog lang niet beschouwen. En tweedehands in de betekenis van uitgerangeerd is ie ook niet.

Henk Hendriks