Minikul week 23 “15

KI. Deze afkorting voor Kunstmatige Inseminatie bestaat al jaren. Maar er is ook een andere betekenis voor: Kunstmatige Intelligentie. Die afkorting is heel wat bedreigender. Want Kunstmatige Intelligentie kan namelijk op termijn, sommige wetenschappers zeggen zelfs ‘deze eeuw nog’, de mensheid uitroeien. Da’s dus niet niks. Dat uitroeien, ik maak u nog banger, kan dan zelfs in een paar uurtjes gebeurd zijn. Om dit een klein beetje wetenschappelijk te onderbouwen verklaar ik me hier nader. Niet uit mijn eigen fantasierijke koker, maar als een summiere vertaling van wat ik er in een wetenschappelijk tijdschrift – ik lees wat af – over las. Namelijk dat in de toekomst een soort stofwolk, bestaande uit microscopisch kleine robots, in heel korte tijd over de wereld kan uitwaaieren en overal waar hij komt, het leven laat ophouden te bestaan. Planten, dieren en ook mensen zullen dan uiteenvallen en allemaal in heel kleine robots worden omgezet. Het is, alweer vrij vertaald, een bubbel die alles wat op zijn pad komt omzet in mini-computers oftewel in een technologie die er nu nog niet is. Maar die, zeggen ‘pessimisten’, er ongetwijfeld gaat komen. Tenminste: als we met het ontwikkelen van de computertechnologie zullen doorgaan zoals we nu doen. Want computers hebben geen geweten. Ze worden in principe ten goede geprogrammeerd maar dat kan ook ten kwade.

Is dit bovenstaande allemaal flauwekul? Of science fiction? Bangmakerij dan? Maar het kan – zeg ik voorzichtig – wel zo zijn, dat ons nageslacht met dit doemscenario te maken krijgt. Immers, de evolutie van de computer van dubbelkoelkastformaat met beperkte mogelijkheden tot het superhandige en vooral clevere attribuut dat u bij wijze van spreken in uw binnenzak zou kunnen meenemen is nog maar amper een halve eeuw aan de gang. En wat is ie in die relatief korte periode al ontwikkeld. Ergo: wat staat er nog allemaal te gebeuren? Zelfrijdende auto’s, dus zonder chauffeur, zijn er al. En ook drones die op het slagveld steeds zelfstandiger kunnen opereren. Ik bedoel maar. Zou ooit de tijd komen dat de computer het denken, het zichzelf verder ‘vervolmaken’ en verzelfstandigen, van zijn ontwerpers overneemt? Dat hebben we tot dusverre, denk ik hoopvol, zelf nog in de hand. Maar dat moet zo blijven ook.

Voorlopig ben ik nog banger voor domme mensen dan voor slimme computers. Maar misschien ben ik dan wel weer de traditionele struisvogel die zijn kop in het zand steekt. …

Henk Hendriks