Minikul week 26

 

Goed nieuws voor mensen bij wie het glas altijd half vol is in plaats van half leeg. Want uit maar liefst 83 studies van over de hele wereld verspreide wetenschappers is nu gebleken dat hun jarenlange gedane onderzoeken onomstotelijk hebben bewezen, dat mensen met een goed humeur in doorsnee langer leven dan zij die somberheid-troef uitstralen. Positivo’s leven gemiddeld enkele jaren langer. Sterker: Uit een specifiek Amerikaans onderzoek waarbij acht jaar lang honderdduizend vrouwen intensief werden gevolgd bleek zelfs dat de meest optimistischen in die periode 14 procent minder kans hadden om dood te gaan dan hun neerslachtiger zusters. En nóg sterker: Onderzoekers van de Duke University hebben 15 jaar lang bijna 3000 hartpatiënten gevolgd, waaruit bleek dat de pessimistische groep maar liefst dertig procent meer sterftekans had dan de groep die het leven ondanks hun kwaal van de positieve kant bekeek.
Een hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Maastricht verklaart dit toch wel opzienbarende gegeven met de aanname, dat optimisten meer controle lijken te nemen over hun leven. Ze eten gezonder, bewegen meer en roken en drinken minder. Het is, zegt de professor, echter niet alleen de levensstijl en de levenshouding. Optimisten kampen ook minder met stress, bijvoorbeeld doordat ze betere sociale contacten hebben. Ze hebben minder last van een hoge bloeddruk, immers dé grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Optimisten herstellen ook sneller na een hartoperatie en sterven minder vaak aan hart- en vaatziekten.
Maar kan het ook simpelweg zijn dat gezondere mensen optimistischer zijn?, zult u zich  afvragen. Nee, zegt diezelfde Maastrichtse hoogleraar. In haar eigenste laboratorium heeft ze namelijk aangetoond dat proefpersonen die een pittige optimismetraining kregen veel rustiger bleven bij een stressvolle taak. ´Ze hebben minder stresshormoon in hun bloed en een minder hoge bloeddruk´.
Denk nou niet dat je het aan jezelf te wijten hebt als je ziek wordt, is echter ook de wetenschappelijke conclusie. Want een kwart van onze aard is genetisch bepaald en een deel heeft ook te maken met de opvoeding. Maar er blijft eveneens ruimte voor beïnvloeding. Zoek dus tóch de zon maar op, ook als het letterlijk en figuurlijk regent, is mijn lekenadvies. Ik probeer althans mijn glas halfvol te houden. Proost, op het leven!
Henk Hendriks