Minikul week 32 “15

Kijk, dat het nu echt komkommertijd is, zie je ook aan deze krant. Hij is dunner, bevat minder nieuwtjes en ook minder advertenties. ’t Is het jaarlijks terugkerende ritme; over een paar weken normaliseert zich dat allemaal weer. We moeten er even doorheen.

Kranten met betalende abonnees die uiteraard waar voor hun geld blijven eisen – want ook in komkommertijden met minder nieuws betalen ze de volle mep – zoeken vaak in alle hoeken en gaten naar ‘nieuwswaardige’ feitjes om een beetje op volume te blijven. Zoals onlangs de zichzelf – stinkt eigen roem niet? – ‘kwaliteitskrant’ noemende Volkskrant, die, altijd prijs, de brandende kwestie of het kwaad kan als je alcohol in de zon drinkt vanonder het stof haalde. En ik ben dan niet te beroerd om daar ook het mijne over te zeggen. Want inderdaad, zon & alcohol zijn in de vakantieperiode altijd prijs.

Zo bestaat er een hardnekkig idee dat je eerder dronken wordt in de zon. Omdat met warm weer je hart sneller gaat kloppen en je bloed dus ook sneller gaat stromen. Daardoor wordt veel meer warmte dan normaal afgegeven door de haarvaten in de huid. Door die snellere doorstroming kan de alcohol eerder je hersenen bereiken – aldus de algemeen heersende theorie. Er is nog een andere verklaring die er op neer komt dat je meer zweet als het warm is. Bloed bestaat grotendeels uit water en door te transpireren wordt het totale bloedvolume in je lichaam minder. Gevolg is, dat de concentratie alcohol in het bloed daardoor hoger gaat worden.

Wetenschappelijk zijn beide theorieën echter nooit bewezen. De meest simpele verklaring is, dat je meer dorst hebt als het warm is. Dan drink je meer alcohol. En word je (dus) eerder dronken. Alcohol wordt na consumptie in het lichaam omgezet in een stof die de huid gevoeliger maakt voor zonlicht, dus sneller verbranding oplevert. Het schijnt overigens wel uit te maken of je rode dan wel witte wijn drinkt. Witte wijn en gedestilleerd leveren volgens wetenschappers die dát onderwerp wel uittentreure hebben onderzocht, een groter risico op dan het drinken van rode wijn. Want die schijnt je toch enigszins tegen overdadig zonlicht te beschermen. Rode wijn als zonnebrand ‘olie’ dus?

Maar laat ik veiligheidshalve nu maar een spaatje nemen. Dat kan vast geen kwaad. Dunkt me. Totdat ook hier het tegendeel wetenschappelijk is bewezen.

Henk Hendriks