Minikul Week 42

We mopperen graag, zeker ik ook, nou en of! En dan vooral over de bemoei- en regelzucht waarmee we, internationaal, landelijk, regionaal én lokaal, steeds meer te maken krijgen. Ook over ‘de jeugd van tegenwoordig die maar doet’. Maar dat deden onze voorouders ook al. En natúúrlijk zijn we kritisch over ons ‘staatspensioen’, de AOW. Die wordt nu verdorie elk jaar met een maand verlaat uitgekeerd, totdat je in 2020 pas op je 66-ste definitief uit die door jezelf gevulde ruif mag eten. Die huidige onvrede had de oude Willem Drees in 1956, toen via de Noodwet Drees voor de eerste keer elke 65-jarige Nederlander een staatspensioentje kreeg, zeker en vast niet verwacht. Want wat waren we – onze voorouders dan – allemaal blij. ‘We trekken van Drees’ was destijds een gevleugelde uitspraak, hoewel in feite niet correct want het was minister Suurhoff die een jaar later, in 1957, het Verplichte Collectieve Ouderdomspensioen, de huidige AOW dus, er als wet in de Tweede Kamer doorkreeg.

Sinds Vadertje Drees, zoals de heel oude generatie hem vaak nog liefkozend noemt, de eerste aanzet voor een staatspensioen gaf, worden de Nederlanders gemiddeld tien jaar ouder. De AOW-leeftijd zou, zo geredeneerd, nu dus eigenlijk met tien jaar omhoog moeten zijn gegaan – van 65 naar 75. Maar we voelen ons nu al door de Rutte-Samsomploeg in ons kruis getast door de heel geleidelijke verhoging. Realistisch gesproken zou in de niet al te verre toekomst 80 jaar wel eens het juiste criterium kunnen en wie weet, misschien ook wel móeten zijn.

Zijn wij oudjes – tot die groep behoor ik ook – met al ons geklaag misschien de meest verwende generatie in eeuwen geworden? Daar kun je ellenlange beschouwingen aan wijden, maar we staan nu eenmaal anders in het leven dan de generatie van de oude Drees. De tijd en de ontwikkelingen staan niet stil, dat is een gegeven waar je niet om heen kunt.

Wij, de huidige senioren, hebben de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat meegemaakt en daardoor líjken we ‘de verwende generatie’. En misschien zijn we dat ook wel. Maar voor de twintigers van nu lijkt het me hoe dan ook geen aanlokkelijk vooruitzicht dat ze straks pas op hun 85-ste AOW kunnen krijgen. Als die voorziening er dan überhaupt nog is……

Henk Hendriks.