Minikul Week 51

Waarschuwing: Zitten is levensgevaarlijk! Ik zal het u nog sterker vertellen: Zitten is, zonder dat we dat beseften, al jaren Volksziekte Nummer Een. Diverse internationale wetenschappelijke onderzoeken hebben de laatste jaren namelijk bewezen, dat langdurig zitten funest is voor de gezondheid. Het is zelfs dodelijk. Op zich hoeft deze constatering nog niet paniek gevend te zijn, want aan het medicijn, oftewel de oplossing van (ook!) uw zitprobleem wordt naarstig gewerkt.

Het is een Nederlandse wetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam die een jaar geleden het natuurlijk al jaren spelende probleem aan de orde stelde. Dat baseerde hij op langdurig onderzoek onder ruim tweehonderdduizend Australische 45-plussers. Daaruit bleek dat als je tussen de acht en elf uur per dag zit, je een toegenomen sterftekans van maar liefst 15 procent hebt. En wie, zoals de meeste Nederlandse werkenden, meer dan elf uur per dag zittend doorbrengt, heeft zelfs een verhoogd sterfterisico van veertig procent. Wie daarop glimlachend en ietwat triomfantelijk tegenwerpt, dat hij deze ziektebedreiging met pak ‘m beet drie keer per week een half uurtje hardlopen of sportschool toch op z’n minst compenseert, komt – aldus de wetenschappers – bedrogen uit. Natuurlijk is sporten goed, maar het laat een verhoogde sterftekans onverlet.

Geen paniek echter, want – gat in de markt? – weer andere wetenschappers zijn druk doende om voor u en mij de remedie te vinden. Zo is er in een Amsterdamse ontwerpstudio een enorme apenrots gebouwd met allerlei uitstulpsels, hoeken en gaten, waarmee men proefondervindelijk de beste verhouding tussen staand werken met een beetje zitten aan het uitvogelen is. Verwonder u dus niet als er binnen redelijke termijn een sta-en-beetje-zit-meubelstuk in diverse variaties op de markt wordt gebracht. Staand met je laptop werken met af en toe met een korte zitperiode tussendoor, schijnt bijvoorbeeld best te kunnen. Beter zelfs en – werkgevers: attentie: – productiviteit bevorderend te zijn ook. Er zijn al proeven bezig met ‘meubilair’ dat tegelijkertijd bewegen én werken mogelijk maakt. Zoals ‘mailfietsen’ op een hometrainer – je bent met je computer bezig én je fietst – met als extra bijkomend voordeel dat de baas ook op stookkosten bespaart, want in een warmgestookt kantoor is het natuurlijk slecht want puffend fietsen…

Let maar op. De vele leuzen met als begin ‘Sta op als je voor etcetera’ kunnen straks ook letterlijk in de praktijk worden uitgevoerd.

Henk Hendriks

.