Minstens drie meter afstand!

veilig op weg 2

veilig op wegPEIZE – Blijf er ruim en rechts achter en houd minstens drie meter afstand. Dat zijn de twee vuistregels die de leerlingen van OBS ’t Spectrum hebben geleerd. Met de ‘Veilig op Weglessen’ leren leerlingen uit groep 7 en groep 8 hoe ze veilig moeten omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Dat gebeurt niet alleen met een theorieles maar ook met een praktijkles rondom een speciale Veilig op Wegvrachtauto. De kinderen konden in de cabine van de vrachtauto plaatsnemen en zo zelf ervaren wat een chauffeur wel ziet in het verkeer, maar vooral ook wat hij niet ziet. Ieder jaar zijn er in het verkeer een aantal ongelukken in de dode hoek te betreuren. Vooral scholieren zijn een kwetsbare groep in het verkeer. De leerlingen kregen de les in het kader van het dode hoek lesprogramma ‘Veilig op Weg’, een samenwerkingsverband van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN).