Moeizame startbijeenkomst lokaal sport- en beweegakkoord

NORG – De opkomst van de startbijeenkomst over het lokaal sport- en beweegakkoord is in Norg afgelopen week nogal tegengevallen. Desondanks kon de bijeenkomst, met tien toehoorders, wel doorgang vinden. Het kleine gezelschap sprak over de toekomst van sport in de omgeving van Norg en de gehele gemeente Noordenveld.

Sportformateur Hans Slender en Mieke Zijl (betrokken bij SportDrenthe) leidden de avond in de Brinkhof. Verder waren er afgevaardigden van Bridgeclub Klavertje Vier, voetbalvereniging GOMOS, Beweegdorp Norg, Gymvereniging K&V en het Molenduinbad. Er werd verteld dat de gemeente Noordenveld vanuit het rijk 10.000 euro krijgt waarmee het invulling kan geven aan een Lokaal Sportakkoord. Landelijk ligt dat akkoord er al en in het voorjaar van 2020 moet ook Noordenveld een eigen akkoord kunnen presenteren.

Maar daarvoor dienen er eerst ideeën te komen over de invulling van zo’n akkoord. Plannen van onderaf, samenwerking, verbinden en versterken moeten hierbij de toverwoorden zijn. Omdat de het lokale akkoord al in het voorjaar van 2020 moet worden gepresenteerd, is enige haast geboden. Vandaar ook dat zowel de organisatoren als de aanwezige partijen teleurgesteld waren in de opkomst. Op de vraag of een dergelijke avond met zo weinig aanwezigen überhaupt zin heeft, reageerde Mieke Zijl als volgt: ‘Het is iets nieuws en we hopen op een olievlekeffect. We moeten toch ergens beginnen.’

Daarna werden er enkele statistieken uit de hoge hoed getoverd, om aan te geven hoe Noordenveld er sportief gezien voor staat. Daaruit bleek dat 31 procent van de inwoners aangesloten is bij een sportvereniging. Afgetekend tegen het landelijk gemiddelde van 25,3 procent, is dat een fors aantal. Ook blijkt uit onderzoek dat 54 procent van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn, tegenover 46 van het landelijk gemiddelde.

Op de vraag wat er goed gaat in Norg op het gebied van sport, werd de onderlinge samenwerking aangehaald. GOMOS-voorzitter Albert Drenth zag hier juist nog vele verbeterpunten. ‘Volgens mij werken wij helemaal niet samen als verenigingen’, stelde hij. Daarnaast opperde Willem Bakering dat er beter kan worden samengewerkt met ondernemers. ‘Een mountainbikeroute zou veel mensen naar Norg kunnen trekken, maar dat lijken de ondernemers zich niet te beseffen.’

Op dinsdag 19 november vindt er nog een avond over het lokaal sport- en beweegakkoord plaats bij VV Roden. Op woensdag 20 november is er zo’n zelfde avond in Peize. De resultaten van deze drie startbijeenkomsten zal in januari worden besproken tijdens een vervolgbijeenkomst. Dan zal het sport- en beweegakkoord langzaam maar zeker ook meer vorm moeten krijgen. Het is echter te hopen dat er bij de vervolgbijeenkomsten meer animo zal zijn.