Monique Sollie

Naam: Monique Sollie

Functie: Organisator en inspirator van Vrouwencirkel Norg

“Allereerst dit: Een Vrouwencirkel is een eeuwenoude traditie die bedoeld is om het vrouw-zijn te vieren, om je op te laden en gesteund te voelen. Ook om samen met andere vrouwen – ongeacht hun religie of leeftijd – te lachen en te huilen. Om even helemaal niets te hoeven. En om samen te delen, wat er in je leeft. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Een Vrouwencirkel wil een plek creëren waar vrouwen even helemaal zichzelf kunnen zijn. Nee, dat is geen zich afzetten tegen mannen, maar vrouwen hebben in veel opzichten nu eenmaal een andere belevingswereld dan mannen. Ik weet dat ik met deze woorden kort, te kort in het bestek van deze column, door de bocht ga, maar toen ik in juni van dit jaar de eerste bijeenkomst van de Vrouwencirkel Norg organiseerde, waren de reacties meteen positief. Omdat ikzelf in Norg woon, heb ik het Vrouwencirkel Norg genoemd maar de geïnteresseerden komen uit de hele regio. Echt, het is leuk en ook inspirerend om met vrouwen onder elkaar te zijn. Zo’n warm bad van laat ik het ‘vrouwenenergie’ noemen, doet goed, heb ik uit de reacties ervaren. In principe komen we een keer in de maand op een avond bijeen aan de Donderseweg 8 in Norg, boven Hekman Installatietechniek. De datum bepalen we in overleg, via de mail. Deze maand was het thema Passie. Na de introductie-bijeenkomst in mei van dit jaar hadden we in juni een meeting onder het thema ‘Ontmoeting’ en in Augustus was ‘Jouw stem’ het uitgangspunt. Op zo’n avond die in principe niets kost maar waar een vrijwillige bijdrage om de kosten enigszins te dekken welkom is, staat gevoelens in een ‘veilige’ omgeving met elkaar delen centraal. Iedere vrouw krijgt daartoe de gelegenheid; alles kan in nogmaals ‘veilige’ omgeving gedeeld en besproken worden. Voorbeelden? Aandacht, stilte, innerlijke kracht, mededogen, tijd hebben voor elkaar enzovoorts zijn zaken die in de ‘mannenwereld’ waarin we leven, vaak onderbelicht blijven. Mannelijke waarden als macht, concurrentie, snelheid, naar buiten gerichtheid, efficiency en zo kan ik nog wel even doorgaan, hebben de overhand. En nee, nogmaals: dit is beslist geen afzetten tegen de man, maar zie het als een bijdrage aan de ontwikkeling van specifiek vrouwelijke kwaliteiten in de samenleving. Meer weten? Klik dan mijn website www.leveninliefdeblog.wordpress.com eens aan. Mij mailen om meer info kan ook: m_sollie@hotmail.com”