Monument van hoop opgericht in Marum

MARUM – Sinds zondag 26 april groeit het Monument van Hoop, wat bij de Ontmoetingskerk aan de Kruisweg in Marum staat.

De Prot.Gem.Marum en omstreken heeft dit opgestart voor haar gemeenteleden, maar alle inwoners van Marum zijn van harte welkom!

Er liggen nu rond de vijftig steentjes, waarop de hoop van mensen staat. Iedereen kan een steentje neerleggen met eigen tekst in de komende weken.

Als het Corona tijdperk voorbij is, zal het monument ook een vaste plaats krijgen bij de kerk.

Breng een beschreven steen of beschrijf een aanwezige steen, het monument staat op de parkeerplaats van de kerk en is dus corona- en RIVM-proof.