Murphy’s Quiz in Norg

NORG – Bij Zwaneveld in Norg wordt op vrijdag 18 september de eerste Murphy’s Quiz Night na de zomerstop gehouden. Nieuwe en bestaande teams zijn welkom om mee te doen. Teams van maximaal vijf personen strijden tegen elkaar tijdens een algemene kennisquiz met zes vragenronden, een fotoronde en ene muziekronde. De quizavonden beginnen om 20.30 uur. Meespelen kan individueel en in teamverband. Opgeven kan via michaelwiese@hotmail.com, info@cafezwaneveld.nl of bij Zwaneveld aan de bar. Bij opgave vooraf is een tafel gegarandeerd.