Museum Joodse Schooltje Leek zoekt vrijwilligers

    LEEK – Voor Museum het Joodse Schooltje, Samuel Leviestraat 10 in Leek, is het bestuur op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die eens in de 14 dagen bezoekers te woord willen staan. Het museum is geopend van dinsdag tot en met donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur  en op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag 18 mei is er iemand aanwezig van 10.00 uur tot 14.00 uur om een en ander nader toe te lichten.