Naam: Alie Hut

Huis ter heide vmh Alie hut

De VROUW met de hamer (voor 10.11.15)

Naam: Alie Hut

Functie: Voorzitter Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West

“Goede digitale verbindingen door middel van hoogwaardig breedband zullen steeds belangrijker worden. Dat geldt dus ook voor de zogeheten ‘buitengebieden’. Al geruime tijd is men daarom zowel in de regio Een als in Noordenveld-Zuid druk doende om zich op het terrein van de aanleg van glasvezel te oriënteren. In totaal omvat dit een gebied van rond de 900 woningen in Een, Een-West, Veenhuizen, Westervelde, Zuidvelde, Huis ter Heide en Peest. Aanvankelijk gebeurde die oriëntatie door twee werkgroepen, namelijk ‘Een op Snelheid’ en ‘Noordenveld Zuid met glas vooruit’. Omdat beide werkgroepen hetzelfde doel nastreven zijn deze krachten sinds medio oktober gebundeld – Eendracht Maakt Macht, immers – in de ‘Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West’. Deze werkgroep is nu druk doende om alle ins en outs op een rijtje te zetten om begin volgend jaar met een uitgewerkt informatie- en kostenplan voor alle inwoners van de genoemde gebieden te komen. Zoals wat glasvezel voor het gebruik van internet, telefoon en televisie betekent, wat het gaat kosten en wat je dan voor abonnementskosten krijgt. Dat alles willen we in een in januari volgend jaar te verschijnen huis-aan-huis-krant voor alle inwoners in ‘ons’ gebied uitgebreid op een rijtje zetten en daarna intensief met de werving beginnen. Behalen we de doorgaans voor een redelijke exploitatie van rond de 65 procent benodigde deelnemers, dan kunnen we aan de slag. Allereerst met de aanbesteding, want we willen uiteraard de meest gunstige omstandigheden creëren. Bij goedkeuring door de deelnemers zou dan na de zomer van 2016 de eerste schop de grond in kunnen. Loopt vervolgens alles zoals we hebben gepland, dan kunnen de individuele aansluitingen eind van dat jaar plaatsvinden. Eerst dán, als alle kabels letterlijk in de meterkasten zitten, als echt alles het dus doet, treden de abonnementskosten in werking. Dat klinkt allemaal simpel, maar er gaat heel wat werk aan vooraf want nogmaals: we willen voor de deelnemers de meest gunstige condities en voorwaarden bedingen.

Er valt, en dat beseffen we terdege, voor onze werkgroep dus heel wat te doen maar we zetten ons daarvoor volledig in. Wie voorlopig meer wil weten, kan ons via info@noordenveldzuid.nl mailen; voor meer info kunt u ook onze website www.noordenveldzuid.nl aanklikken.”