Naam: Herman Segaar

Grootegast mmh Herman Segaar

De Man met de hamer (voor 01.12.15)

Naam: Herman Segaar

Functie: Voorzitter Modelspoorclub Roden

“De toevoeging ‘Roden’ is wat misleidend. Want Roden is de plaats waar de daar toen wonende Abel Gans de modelspoorclub in 2004 oprichtte en waar we in de beginperiode twee jaar op de zolder van De Winsinghhof onze clubruimte hadden. Door verbouwing moesten we op zoek naar een andere ruimte en die werd in de gemeente Leek, op het Familiepark Nienoord, gevonden. Op de bovenverdieping van de Fleischmann modelspoorbaan komen we daar elke donderdag van 19.30 tot 22.00 uur bijeen om aan onze ‘eigen’ digitale H0- en analoge N-baan te werken. We hebben als club daar ook de beschikking over een analoge H0-baan en een testbaan voor alle systemen. Dat klinkt voor de leek misschien wat ingewikkeld, maar wie daarvoor belangstelling heeft geven we graag meer informatie. Daarnaast verzorgen de leden van onze modelspoorclub bij toerbeurt elke zondag – van april tot oktober – het toezicht op de Fleischmann modelspoorbaan van Nienoord. Bij de oprichting telde onze club ruim twintig leden. Momenteel zijn dat er elf, merendeels mannen maar vrouwen die het modelspoor als hobby hebben zijn even welkom. Er kunnen best meer leden bij, graag zelfs. Onze huidige leden komen uit heel Noordenveld en het Westerkwartier; zelf woon ik in Grootegast. Veel leden hebben thuis hun eigen modelspoorbaan; onderling helpen wij elkaar daarbij ook graag. Ieder heeft zijn eigen specialiteit; maar wie modelspoor ‘gewoon leuk’ vindt, is bij ons even welkom. Af en toe organiseren we voor de liefhebbers excursies naar modelspoorbanen elders; zo zijn we onlangs nog naar de befaamde modelspoorbaan in Hamburg geweest.

Zelf heb ik thuis ook een modelspoorbaan waar ik graag mee bezig ben. Mijn vrouw draagt daar ook haar steentje aan bij; ze maakt de huisjes, de bomen en de beestjes. Ik kom uit een gezin waar vader en kinderen allemaal hobby’s hadden: treintjes, autootjes, postzegels, mecano en stenen bouwdozen. Dat allemaal ‘bezingen’ kon op den duur niet meer. Ieder kon toen zijn eigen hobby kiezen; bij mij werden dat de treintjes. Nee, mijn eigen kinderen zijn geen modelspoor-hobbyïsten. Maar het leuke vind ik dan weer, dat mijn kleinkinderen er wel interesse in tonen.

Maar ter zake: Wie meer wil weten – je kunt als geïnteresseerde altijd op een clubavond langskomen – adviseer ik contact op te nemen met onze secretaris, tel. 0594-515097. Onze website is www.mscroden.nl”