Naam: Jan Veldsema

Roden MMH Jan Veldsema

Naam: Jan Veldsema

Functie: Voorzitter SeniorWebLeek

“SeniorWebLeek is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft het gebruik van de computer te ondersteunen en te stimuleren. Ze doet dit met name door het geven van voorlichting en computeronderwijs aan ouderen. Voor dat begrip ouderen moet je dus denken aan 55-plussers, hoewel we op dat gebied flexibel zijn. Jongere mensen met een fysieke beperking helpen we ook.

SeniorWebLeek heeft een zes-persoonsbestuur waarvan ik de voorzitter ben. Onze organisatie die in het Dienstencentrum De Schutse aan de Oldenoert in Leek haar domicilie met een eigen leslokaal heeft, werd 15 jaar geleden opgericht omdat leden van de ouderenbonden ANBO en PCOB de behoefte hadden zich het gebruik van de computer eigen(er) te maken. Want wat kan het mooi zijn, om vooral óók als je wat minder mobiel zou worden, de wereld – in de ruimst mogelijke betekenis van het woord – via de steeds onbegrensder mogelijkheden die de computer biedt, te verkennen.

Inmiddels zijn we een uitgebreide, voor iedereen toegankelijke, organisatie geworden. Met dertig gespecialiseerde docenten die in ons leslokaal met zes computers iedere werkdag – ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds – de mogelijkheden van de computer voor zowel beginners als gevorderden en dat op allerlei specifieke terreinen, doceren. Altijd aan kleine groepen van maximaal zes deelnemers; en ook steeds met een docent en een co-docent, waardoor iedere deelnemer maximale aandacht krijgt.

Met gemiddeld 13 cursussen per seizoen zijn we vanaf de tweede helft september tot begin mei bezig. Afgelopen seizoen maakten meer dan 250 cursisten, mannen en vrouwen, gebruik van onze cursussen, die uit twee tot zes lessen bestaan. En dat tegen een kleine vergoeding, per cursus variërend tussen 22,50 en tachtig euro.

Naast onze cursussen geven we in principe op elke eerste vrijdagmorgen van de maand een speciale presentatie en is er dan op die middag een gratis inloopspreekuur. We bieden overigens nog méér gratis mogelijkheden voor iedereen die daar belangstelling voor heeft; onze website www.seniorweb-leek.nl vertelt u daar alles over.

Nog even dit: De naam SeniorWebLeek houdt niet in, dat enkel mensen uit de gemeente Leek welkom zijn. Integendeel, ‘we’ bestrijken het hele Zuidelijk Westerkwartier en de gemeente Noordenveld. Meer weten? Klik dan onze website eens aan of bel met 0594-512334.”