Naam: Marrie Brink-Veerman

MMH Marry Brink

Naam: Marrie Brink-Veerman

Functie: Voorzitter Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld (AVSN)

“De Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld (afgekort AVSN) is recent opgericht. Onze doelstelling is het vergroten van kennis op allerlei terreinen van het agrarisch gebied en dat met name voor vrouwen – boerinnen maar ook voor vrouwen die in aanverwante sectoren in de gemeente Noordenveld en aangrenzende regio werkzaam zijn. Dat doen we door middel van bijeenkomsten en excursies. Steeds zullen daarbij uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Onze eerste meeting, vorige maand in Het Wapen van Drenthe in Roden waar al onze bijeenkomsten zullen worden gehouden, was meteen een succes. Toen stond de veiligheid op en rond het boerenerf centraal en vorige week ging het over PR en social media. Later in dit seizoen komen andere interessante items aan bod zoals liquiditeitsplanning, stieradvies en kalveropfok. We hebben ook daarvoor weer specialisten uitgenodigd; komend voorjaar gaan we op excursie naar de nieuwe melkveestal van de familie Ensing in Bunne.

Zelf bestieren mijn man Roelof en ik een melkveehouderij aan de Meerweg in Nietap. Afkomstig uit Huizen – ik ben de dochter van een slager, dus toch een beetje annex – ben ik vanwege ‘de liefde’ in het noorden terechtgekomen en dat bevalt me meer dan prima. Ik interesseer me overigens niet alleen voor de agrarische sector, maar ook voor de met name plaatselijke politiek. Zo zit ik in de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Noordenveld.

Maar ter zake: Aan de oprichting van de AVSN ging een gedegen inventarisatie vooraf. Na een aantal brainstormsessies waarbij bleek, dat de interesse onder vrouwen om hun kennis te verbreden inderdaad behoorlijk groot is, zijn we recent als vereniging van start gegaan. Mijn slogan is: Boer zijn is een manier van leven. De AVSN telt nu, vlak na de start, al ruim twintig leden en zo’n dertig vrouwen bezochten beide eerste studiebijeenkomsten. Dat is een mooi aantal om op verder te bouwen. We gaan in de toekomst door middel van een ‘eigen’ website dan ook meer aan de weg timmeren. Ook zal er een facebook-pagina worden geopend. Kortom: U zult meer van ons horen. Lid kunt u worden door een mail te sturen aan avsnoordenveld@gmail.com; mij bellen voor meer info kan ook: telefoon 0594-519123 of 06-13069233.”