Nationale Collecteweek Rode Kruis Noordenveld

REGIO – Deze week komen de collectanten van het Rode Kruis huis aan huis bij u langs om uw gulle gaven op te halen. De opbrengst van deze collecte in Peize gaat in z’n geheel naar de lokale afdeling Noordenveld. Iedere bijdrage wordt van harte gewaardeerd. De hulpverleners van het Rode Kruis zorgen voor de Eerste Hulp bij diverse evenementen, waaronder de Rodermarkt en sporttoernooien. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten zoals EHBO-lessen voor verschillende leeftijdsgroepen, projectonderwijs voor basisscholen, aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke of sociale beperking en uitstapjes voor ouderen, zoals de boottocht en de avondrondrit voor senioren uit Peize. Mocht de collectant u niet thuis treffen dan kunt u ons ook ondersteunen door een bijdrage over te maken naar rekeningnr. NL 47 RABO 0152 6568 39 onder vermelding van ‘bijdrage NRK afdeling Noordenveld.