Natuurgebied De Onlanden heeft haar eigen postzegels

NOORDENVELD – Afgelopen maandag gaf PostNL “Beleef de natuur – De Onlanden” uit, een velletje van 10 postzegels met afbeeldingen van planten en dieren die voorkomen in het natuurgebied De Onlanden. Voor de uitgave is intensief overlegd met de vereniging Natuurmonumenten.

Sinds 2008 heeft de natuur in dit gebied zich ontwikkeld tot een moerasbiotoop, met bijbehorende planten, vogels en bijzondere dieren als de roerdomp, de grote zilverreiger, de otter en de visarend. Op de 10 postzegels staan de kemphaan, grote zilverreiger, smient, glazenmaker, gewone klaproos, klein hoefblad, gewone margriet, brasem, otter en bruine vuurvlinder. Het gebeurt maar zelden dat er postzegels worden uitgegeven over onze eigen omgeving; ook voor natuurliefhebbers een prachtige uitgave. Koop daarom dit velletje bij PostNL of bij de filatelistenvereniging Roden-Leek. Te bestellen via tel. 0621 591 868 of  nieuwtjes@fvrl.nl