Natuurlijk Samen Doen gaat niet vanzelf

Vorige week was de raadsvergadering een dag verschoven naar de donderdag. Oorzaak was dat op de woensdag het laatste onderdeel van de Ronermarkt voorbijtrok. De kortebaandraverij. Ik trek op die dag met politici langs het ‘Stalterrein’ vrijwel op de stoep van het Raadhuis. Dit keer had ik de nieuwe wethouder Jos Huizinga uitgenodigd om kennis te maken met het paardenspektakel. Het werd een enerverend middagje! De geboden sport was spectaculair, met een sterke winnaar. De pas 4-jarige ruin Diesel Scott werd uiteindelijk winnaar. Velen hadden dat goed bij de totalisator… De kortebaankampioen John de Leeuw zat achter hem op de sulky. De eigenaren kwamen uit de buurt. Stal de Groningers is o.a. in de persoon van Michel Roggen gevestigd in Noordwijk. Het weer zat mee. Het wonderzand van Albertus Lieffering was vooral na de finish in ruime mate gestort. Daar lagen de pas aangelegde zebrapaden onder en die zijn glad voor snelle paardenbenen, die daar moeten afremmen… Alles verliep vlekkeloos en Jos had een schitterende dag. Als wethouder kon die week toch al niet stuk want maandag kon hij melden dat er 9 ton overschot op de betalingsbalans van Noordenveld was becijferd. Nee lezers… Dat heeft ie niet ingezet bij de totalisator! Hij weet als geen ander, dat je zuinig met overheidsgeld om moet gaan. Net als zijn voorganger, de onvergetelijke Gerrit Alssema…!

Een dag later moest Jos de uiteindelijke versie van de zorgnotitie Natuurlijk Samen Doen door de raad zien te loodsen… Dat ging weer niet zonder slag of stoot. Deze nota’s over het Sociaal Domein staan bekend om de ‘breierige’ taal die deze rapporten en daardoor ook door veel raadsleden gebezigd wordt. De taal kenmerkt zich door breedsprakige woorden, waar je zelf een betekenis aan moet geven. Een ander bedoelt er dan meestal totaal iets anders mee en zo is de verwarring compleet. Weer deed de oppositie partij LGN een duit in het zakje. Zij hadden weer wat op de gang van zaken tegen. Wat precies? Het bleef onduidelijk. Aanleiding was een amandement die al vroeg naar de andere fracties waren gestuurd. De week ervoor waren die druk bezig geweest, de tekst uit dit amandement regel voor regel te analyseren. Ze kwamen er niet uit wat nou toch bedoeld werd met ‘De maatschappelijke ondersteuning en het vangnet worden samen met inwoners vorm gegeven(..)’ en met ‘Bestaande kennis, deskundigheid moeten dan geborgd worden…’ en meer van dit fraais. Arme Jos. Hij kreeg in het debat geen idee, waarom dit mistige kunstwerk toch op tafel lag… Tineke Nieboer, die het amandement ingediend had riep wanhopig. ‘Wij hebben het niet ingediend om dwars te liggen… Wat wij willen is de doelstelling benadrukken.’ Gerard Willenborg (CDA) vond dit maar een interpretatie van woorden… ‘Hoe leg je nou een vangnet uit?’ Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) betwijfelde, of we zo wel het ‘Herijkingstraject’ dit jaar nog kunnen afronden. De meest nuchtere is Anne Doornbos (PvdA) in zulke gevallen. Hij kent het werk van beide kanten Hij begon als jeugdwerker in Emmercompascuum. ‘Daar reed de jeugd soms op de brommer een Jeugdhonk binnen… Na 10 jaar kon je ze zo maar tegenkomen achter een kinderwagen en dan hoorde ze je zeggen: Wij deden toch wel wat gek toen he…’ Later raakte Anne van de andere kant betrokken bij het functioneren van de Zorg voor allerlei doelgroepen, als gemeentesecretaris. De zorg was toen volledig in handen der gemeentes en dat ging ook goed. In de nieuwe tijd wordt het uitgevoerd door Win en Stinn… Nu moet het herijkt worden… Niks op tegen, maar zorg laat zich moeilijk meten. Neem nou een jeugdhonk. Als het er is, is het niet te meten met als het er niet zou zijn geweest..’ Dezelfde Anne zorgde er mede voor dat het Amandement van LGN aangenomen werd. Zeker toen LGN en Groen Links (mede-indieners) bijna de helft van de tekst na schorsing weggestreept hadden. Wat er van overbleef daar ging bij monde van Anne Doornbos na een schorsing de hele raad mee akkoord. Wethouder Jos Huizinga kan met behulp van een bemiddelaar, de zorgverlening door WIN en Stinn tegen het licht houden.

‘s Nachts bij de ingang trof ik de complete fractie van LGN aan in een uitgelaten stemming. Tineke Nieboer had met veel raffinement de raad achter het restant van haar amandement gekregen! Daar ging het haar om!. Soms doet ze me denken aan de televisiereclamespot van die hockeyster ‘Ik ben Ellen Hoog… en ik wil score…!’ Ik feliciteerde haar fractieleider Henk Koekoek met dit succes. Eindelijk een amandement aangenomen. Na tientallen mislukkingen. Nee ik feliciteer Tineke maar niet. Ze draait zich altijd verontwaardigd om als ik mijn hand daartoe uitsteek. Als een gesluierde moslima, die van haar geloof een kerel geen hand mag geven. Het ging tenslotte ook over Natuurlijk Samen Doen… Maar dat is de theorie.