‘Nauwe samenwerking op komst en de Pullitzer Prize’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Ja, in de politiek zijn er veel partijen. Oorzaak zijn vaak afsplitsingen van de staande partijen. Velen mislukken. Sommigen slagen. Uit de PvdA is onlangs Denk ontstaan. Veel mensen weten niet dat ooit de PVV uit de VVD is voortgekomen. Bij het uittreden van Geert Wilders uit die partij. Partijfusies hebben we inmiddels ook gekend. Het CDA is zo ontstaan uit, KVP, AR en CHU… Aan de linkerzijde waren er ooit de CPN, de PSP en de PPR. Daaruit is Groen Links voortgekomen. Op dit vlak rommelt het vaak. Wat afsplitsing betreft niet alleen ter linker zijde van de politiek. Ook rechts… PVV en VVD… zijn er afgelopen tijd door getroffen.

In Noordenveld tekent zich het omgekeerde af. Er is een proces op gang gekomen dat moet leiden naar een zeer nauwe samenwerking tussen Groen Links en de PvdA. Vorige week woensdag was ik aanwezig bij de jaarvergadering van de PvdA in cafe Ensing te Peize. Daar ging het na de pauze alleen maar over die samenwerking. De voorkeur van de aanwezigen ging uit naar variant 3, dat was de variant die streeft naar het samengaan in een lijst van GL en PvdA. Echter, de beide partijen blijven wel afzonderlijk van elkaar bestaan. Er zijn al een tijd gesprekken tussen de beide partijen gaande. De liefde moet tenslotte wel van twee kanten komen. Anders wordt deze vrijage een motje… Voorlopig geeft dat perspectief en zowel PvdA al GL hebben nu het sein op groen gezet, om verder te gaan. Het was bij de PvdA een prettige gewaarwording dat dit proces zo positief tegemoet getreden wordt. Natuurlijk… ook daar waren er wel mensen, die de nadruk wat meer op de eigen identiteit wensen te leggen; Die heb je ook wel bij Groen Links. Maar op gemeentelijk niveau gelden andere wetten… De verschillen tussen de twee partijen zijn daar niet bijster groot. Op sommige punten worden er wat verschillende accenten gelegd. De verwachting is dat zo’n fractie naar de vorige verkiezingen toe zo 5 zetels had kunnen halen. Dan doe je mee… Dan speel je mee in het krachtenveld der grote fracties. Gemeentebelangen zal zich zo achter de oren krabben om een coalitie over rechts mogelijk te maken. Met LGN en VVD… Nee er zijn er niet veel, die moeilijkheden vrezen tussen die van de PvdA en GL. Iemand uit de aanwezigen… ‘Het zijn toch ook aardige mensen, daar bij Groen Links’. Nu is het de kunst om de kiezers duidelijk te maken dat er op het gebied van Kunst en Cultuur, (Sociale) woningbouw, werkgelegenheidsbeleid, Zorg, milieu, financien en duurzaamheid bij deze combinatie in goede handen zijn.  Weliswaar ontstaat en zo weer een lokale politieke fractie, maar via de bestaande banden met de landelijke partijen blijft die band intact. Wie weet via Groen Links ook met het nieuwe kabinet. Aan de lokale journalistiek wordt ook een belangrijke taak toebedacht. Zij worden vriendelijk gevraagd hier aandacht voor te hebben. Dit is een eerste stap. Lokale media en het belang ervan… Zij waren deze week heel verrassend en positief in het nieuws. De in de VS jaarlijks toegekende Pullitzer Prize, voor de beste journalistieke prestatie ging dit keer voorbij aan de neus van de Washington Post en New York Times. Gewonnen door The Storm Lake Times uit het bescheiden plaatsje Buena Vista County in Iowa. De winnaar Art Cullen, hoofdredacteur/eigenaar van dit bescheiden lokale krantje had een artikel geschreven over de negatieve invloed van zware bemesting voor de lokale grondwatervoorziening. Dat zal hem bij de boeren in die agrarische streek geen vrienden of adverteerders hebben opgeleverd. Art Gullen: als je vrienden wil maken, moet je dit vak niet doen… Dan kan je beter barkeeper worden… Een professor in de journalistiek, als commentator aanwezig in het programma DWDD onderstreepte nog eens het belang van de lokale journalistiek. Niet bang zijn dat de verschraling daar toeslaat. Dat een plaatselijke politicus niet meer benaderd word door een plaatselijke journalist. Hoeven we ook hier niet bang voor te zijn. Ook politici van de gecombineerde fracties van GL en PvdA zullen door deze luis in de pels benaderd worden… Hinderlijk of niet…