‘Neemt Drenthe Leek over?’

LEEK – Dat was even schrikken. Vijf reuzenwespen van zo’n kleine 4 cm lang in onze tuin. Ze veroorzaakten kabaal alsof de traumahelikopter over de buurt vloog. Een dag eerder werd op het nieuws vermeld dat er in Drenthe tussen Hollandscheveld en Elim nabij een natuurgebied een aantal mensen waren gestoken door deze Hoornaars. De opmars is  daarna snel gegaan, want Leek werd dus ook al door deze ‘reuzen’ ingenomen. Een dag later verschenen er beelden op tv waarbij een jongere, nog maar net droog achter de oren, opriep om alle kaaskoppen te vermoorden. Het gevaar loerde dus van alle kanten. Gelukkig zijn ‘wij’, de kaaskoppen, bij uitstek mans genoeg om hier tegen op te treden. Dit wel d.m.v. de heilige hermandad die eerst meer mandaat van  hogerhand moest krijgen om de ‘grote monden’ aan te pakken. Maar er zijn ook andere, vreugdevollere onderwerpen het vermelden waard. Raadsleden mogen tijdens hun inbreng en discussies in de raad geen namen noemen van ambtenaren. De wethouder van de betreffende portefeuille is namelijk aansprakelijk voor het werk wat zijn of haar ambtenaren verrichten. Toch heb ik op deze plaats de mogelijkheid om één van hen in de schijnwerpers te zetten. De reden? Afgelopen week was er een inloopmiddag-avond in het gemeentehuis van Leek i.v.m. het nieuwe plan West Terheijl – De Hoven in de wijk Oostindië. Het plangebied, zo vermeld de bijbehorende tekst in een brochure, ligt ten zuidwesten van Leek, in de wijk Oostindië en wordt omsloten door de wegen Oostindië, Roomsterweg, Houtsingel en de voetbalvelden van VEV ’67. De inloopmogelijkheid viel net op één van de smoorhete dagen, waarbij de dagen te heet en de nachten plakkerig verliepen. De ambtenaren verwachten i.v.m. deze weersomstandigheden weinig belangstelling en hadden zich voorbereid op een lange, misschien wel saaie middag en avond. Niets van dit alles! Van ’s middags vier, tot ’s avonds acht liep het storm. Zittend op een van de stoelen in de raadszaal heb ik dit alles geruime tijd gadegeslagen. Wat opviel? De leeftijd van de belangstellenden lag iets hoger dan het gemiddelde van de rest van de huidige inwoners van de wijk. Reden is ongetwijfeld de iets ruimere kavels, de ligging van De Hoven, de verwevenheid met het om de hoek liggende Drentse Terheijl en op beperkte afstand van het centrum van Leek. Groene verbindingen met Terheijl, heide, houtwallen, brinken, vennen, een heuse Havezathe en waterpartijen met meer natuurlijke oevers maken het Drentse beeld compleet. En niet te vergeten verschillende fietspaden, waarvan één aansluit op Terheijl en het Baggelveld. Natuurlijk mogen de Drentse veldkeien niet ontbreken, hoewel er geen kond wordt gedaan van een hunebed. Moet met man en vooral macht te realiseren zijn toch? Nu tijd voor de ambtenaar in de schijnwerper. Hoewel de gemeente Leek gelukkig veel kundige ambtenaren bezit, springt de ontwerper van het plan Ubo Bezuijen er op dit moment boven uit. Het is deze Rodenaar gelukt de Drentse natuurlijke kwaliteiten over de weg Oostindië heen te transporteren. Niet alleen op overzichtskaarten, maar bovenal via presentatieschermen werd de nieuwe wijk getoond, voordat er maar één schop de grond heeft beroerd. De techniek en Ubo staan gelukkig voor niets. Een grote pluim dus voor hem en natuurlijk voor zijn onmisbare medewerkers. Ter informatie: De aanleg van De Hoven start naar verwachting in het voorjaar van 2017. Eind volgend jaar kan dan de eerste woningbouw plaatsvinden. U kunt zich nu alvast inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel, zo vermeld de site van de gemeente www.leek.nl. En, ’t is toch niet verkeerd als Groningen wat Drentse invloeden gaat gebruiken en omgekeerd net zo? Rodenaren gaan tenslotte ook naar de Pinkstermarkt en Leeksters naar de Rodermarkt.  Via Nietap of het natuurlijke Oost Terheijl. Toch? ‘Ik groet u’. ‘Moi’.