Nep-pers

Hebt u wel eens van een NIP-per gehoord? Vermoedelijk niet. Het is dan ook een nieuwe benaming voor de alleroudste maar tevens alleronderste bevolkingsklasse die er is. De NIP-per staat onderaan het lijstje van de zich gestaag uitbreidende groep VIPs, BN-ers en andere figuren die met de regelmaat van de klok via vooral de tv op ons netvlies komen. De Wereld Draait Door is daar een meester in. Zo langzamerhand is in dat veel bekeken programma zo’n beetje de hele Amsterdamse Grachtengordel te gast geweest en op de toon van ‘Ik vind je goed hoe vind je mij?’ ondervraagd. Hele roedels zie je ook minimaal één keer per jaar bijeen bij het Televizierring Gala, waar het ‘ons kent ons’-syndroom eveneens welig tiert. Een BN-er ben je tegenwoordig al gauw. Twee keer je hoofd op de tv en je krijgt een plekje in de rangorde waarbij Mokumse Grachtengordelianen een extra streepje voor hebben. Negentig procent van hen zegt mij qua naam en gezicht niets maar dat mag de pret niet drukken. Er is echter nog een categorie daarboven: de VIPs, wat staat voor Very Important Persons. Die sekte bestaat uit mensen die in onze samenleving vitale, politieke, economische, bestuurlijke en maatschappelijke functies bekleden. Ze zijn de beslissers over uw en mijn welbevinden. In tegenstelling tot de meestal zéér publiciteitsgeile BN-ers schuwen de meeste VIPs echter  massale aandacht. Hoewel, ook het begrip VIP is aan devaluatie onderhevig. Want er is nog weer, baas boven baas, een nieuwe categorie zéér zéér belangrijke mensen bijgekomen. Dat zijn de Super-VIPs,  bestaande uit de allerhoogste beslissers die ons land kent. Bij de nieuwbouwplannen van het TT-circuit in Assen is voor die nieuwe super-de-vip-categorie zelfs een speciale Super-Vip-loge gepland. Weliswaar deels van onze belastingcenten, maar een kniesoor die daar wat van zegt. Een heel speciale categorie zijn verder nog de BP-ers, de Beroeps Politici die er naar streven steeds meer betuttelende invloed op ons simpele klootjesvolkleventje uit te oefenen. Maar over die categorie kunt u in maart straks zelf (deels) beslissen. Zelf behoor ik – en daar ben ik erg tevreden mee – tot het grote leger van de NIP-pers, de Niet Interessante Personen. Maar als iemand in zijn of haar blootje staat, kun je niet zien tot welke categorie hij of zij behoort. Welbeschouwd zijn wij dan allemaal slechts NEP-pers.

Henk Hendriks