‘Niemand is zo groot als de club’

Roden VV Roden Sponsoravond-3

kleedkamers_7Hans de Vries nieuwe voorzitter VV Roden
RODEN – Hans de Vries werd maandagavond benoemd tot nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging Roden. Hij volgt Jans Darwinkel op. Een bestuurlijk groentje is De Vries zeker niet. Zo is en blijft hij voorzitter van Hengelclub Roden – ‘dat kost me relatief weinig tijd en bovendien is het enorm gezellig’- en was hij al als voorzitter actief van AV’75, Volksvermaken en zette hij zich vier jaar lang in voor Gemeentebelangen. Bestuurlijke ervaring genoeg dus. Toch nam hij zich voor om nooit voorzitter van een voetbalclub te worden. ‘Bij een voetbalclub doe je het namelijk nooit goed. Groot verschil met bijvoorbeeld Volksvermaken, waar je het juist voor iedereen goed doet.’

Toch besloot De Vries voorzitter te worden. ‘ Ik merkte dat ik zelf commentaar begon te leveren. Dan moet je zelf wat gaan doen. Vandaar dus. Bovendien ben ik trots dat ik voorzitter mag zijn van een club met 822 leden. Daarmee zitten we bij de vijf grootste clubs van Noord Nederland.’ Zonder z’n voorganger ook maar iets te verwijten weet De Vries wat hij wil met de club. Waar eventueel verbeterpunten liggen. ‘Meer uitdragen wat we zeggen. Zeggen we dat we willen inzetten op de jeugd, dan moeten we dat ook doen en laten zien. Besluiten we om een presentatiegids uit te brengen, dan moet dat aan het begin van het seizoen en niet in december. Aan de andere kant is er op dit moment ook te veel werk voor te weinig mensen’, zegt De Vries, die zelf tot aan z’n 33e levensjaar doelman was. Uiteraard bij VV Roden. ‘Toen ik naar de senioren ging, werden andere zaken belangrijker. Hansie zat graag in de kroeg. En dat ging niet altijd samen met prestatief voetballen, haha.’
De Vries wil de club inrichten volgens het Volksvermakenmodel. De voorzitters van de commissies nemen dus zitting in het hoofdbestuur. ‘Zo worden de lijnen korter. Het nieuwe bestuur zal uit acht personen bestaan. Andre Steenbergen en Carla van Dijk zijn afgetreden en zijn vervangen door Bert van der Laan en Henk Brink. Bert zal zich met name toeleggen op technische zaken, Henk wordt voorzitter van de jeugdcommissie. Marc Brink kan zich dan meer toeleggen op toernooien en activiteiten. Met het nieuwe bestuur gaan we de uitdaging aan. De uitdaging om het voor iedereen zo goed mogelijk te doen. We willen rechtlijnig zijn. Duidelijk en met respect voor ieders mening. Kritiek hebben is prima. Een mening geven ook. Maar niemand is zo groot als de vereniging’, zegt De Vries. ‘We willen een vereniging voor iedereen zijn. Prestatief en recreatief. Doel is om alle jeugd selectieteams op Hoofdklasse-niveau te krijgen. Het eerste? Op dit moment is de Tweede Klasse het plafond. Maar we gaan een avontuur in de Eerste Klasse zeker niet uit de weg. Met een goede jeugdopleiding en het talent dat we al hebben zit dat er misschien best een keer in. Zou heel mooi zijn’, zegt De Vries, in het dagelijks leven adviseur duurzame energie.

De accommodatie dan. Want die krijgt binnen afzienbare tijd een facelift van jewelste. ‘Meteen na de laatste thuiswedstrijd wordt de kantine aangepakt. En hoe. We willen voetbal terugbrengen in de kantine. Die typische voetbalsfeer. Dat doen we door het maken van een Wall of Fame, de stamtafel keert terug en de bar wordt aangepakt. De nieuwe kantine wordt duurzaam en er komen twee grote (multimedia)schermen. Er komt een sluis bij de ingang en ook de entree van het sportpark wordt aangepakt. Alles moet voetbal uitstralen. De kantine is binnen een week klaar. We pakken het namelijk projectmatig aan. Ik heb de bouwtekeningen gezien en het wordt echt onherkenbaar mooi. Verder krijgen we nieuwe kleedkamers. Zes stuks. Ook dat was bittere noodzaak. De kleedkamers die nu aan de kantine vastzitten worden gesloopt en daar komen zes nieuwe en wat grotere voor terug. Achter op het terrein zullen we nog twee kleedkamers in gebruik houden. Met deze aanpassingen kunnen we weer jaren vooruit. Dan is Roden nóg meer een club waar iedereen bij wil horen. Waar iedereen wil voetballen’, zegt De Vries, als altijd even enthousiast.
Ook wat betreft sponsoring gaat het prima. ‘We hebben het afgelopen jaar twintig nieuwe sponsors aan ons weten te binden. Daarvan zijn er drie afgevallen. Daarom ook is een sponsoravond ontzettend belangrijk. Het moet geen eenrichtingsverkeer worden, en zonder sponsoren ben je als club nergens. Verder liggen de hoofdsponsors (Van Bergen en Intersport) nog vast. We hebben de zaken straks dus prima voor elkaar.’

822 leden. Straks een prachtige kantine. Nieuwe kleedkamers én trouwe sponsoren. Dat kon minder. ‘We groeien tegen de stroom in. Dat is heel bijzonder. En ik ben er van overtuigd dat we nóg meer zullen groeien. Zeker als we ook de accommodatie weer op orde hebben.’