‘Niet bij de pakken neer gaan zitten, wél dingen op een andere manier organiseren’

Klaas Smid pleit voor lange termijn visie coronabeleid

NOORDENVELD – Een nieuw jaar is begonnen! Een jaar vol nieuwe kansen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Een jaar waarin we hopelijk niet al teveel gehinderd worden door de coronamalaise. We trappen het jaar af met burgemeester Klaas Smid, die ook de komende zes jaar zorg mag dragen voor het welzijn van de inwoners van Noordenveld. Voor hem staat vast dat het coronabeleid op een andere manier georganiseerd moet worden. ‘Er moet een lange termijn visie komen, we lopen nu teveel achter de feiten aan.’

De meeste mensen kunnen het woord niet meer horen. Corona heeft voor een hoop ellende gezorgd en doet dat nog steeds. Toch leidt het ook tot nieuwe inzichten. Het nieuwe werken is daar één van. Thuiswerken blijft actueel, begint Smid. ‘Veel overleggen kunnen digitaal hebben we gemerkt. Voor twee uur overleg over de gasopslag op het ministerie in Den Haag ben je de hele dag kwijt. Digitaal vergaderen biedt uitkomst. Binnen het gemeentehuis moeten we op zoek naar een hybride vorm van werken. Naar een combinatie van thuiswerken en fysiek op kantoor. Daar gaan we actief mee aan de slag. Thuiswerken is in sommige gevallen ideaal, maar aan de andere kant mis je het contact, het praatje in de wandelgangen en bij de koffieautomaat. Je mist de menselijke maat. Het duurt allemaal wel erg lang. Er was ons beloofd dat wanneer de meeste mensen gevaccineerd zijn, er weer meer mogelijk is. Dat valt heel erg tegen. Ik heb vaak het gevoel gehad: zijn we niet te vlot geweest met de versoepelingen? Ik ben geen expert, maar als je deskundigen van uiteenlopende aard hoort is het virus maar zo niet weg. Aan de andere kant is het ook hoopgevend: in een jaar tijd is er een vaccin ontwikkeld, wie had dat gedacht? We moeten hopen dat corona een soort griepvirus wordt.’

Ondanks dat corona van 2021 een ingewikkeld jaar heeft gemaakt, kijkt de burgemeester er toch met een positief gevoel op terug. ‘Als ik kijk naar Noordenveld, heeft iedereen de schouders eronder gezet. We hebben de laatste periode veel meer besmettingen gehad dan in het begin, vooral veel op scholen. Daar zijn we vrij genadig vanaf gekomen. Er zijn geen grote incidenten gebeurd, afgezien van mensen die dierbaren verloren hebben. Iedereen heeft geprobeerd zich zoveel mogelijk aan te passen. Dat zegt wel wat over de veerkracht. Wel is er veel psychisch leed weten we. Leerlingen die geen examenfeestje hebben kunnen vieren of hun achttiende verjaardag, wat een mijlpaal is. Dat heeft enorme impact. We zagen veel eenzaamheid onder ouderen. Er kwamen veel initiatieven voorbij om het leed wat te verzachten. Je merkt dat naoberschap echt groot is in Noordenveld. En we mogen van geluk spreken dat we in een groene omgeving wonen. Je zal met een gezin met kinderen ergens op een flatje drie hoog achter wonen. Dat maakt het nog veel lastiger.’

‘Vertrouwen in overheid aangetast’

Klaas Smid vindt burgemeester zijn in deze roerige tijd niet zo zeer lastig, maar wel ‘anders’ zegt hij.  Smid is zich bewust van de moeilijke positie van de zorgmedewerkers, winkeliers en horecaondernemers. ‘Mensen die in de zorg werken moeten al bijna twee jaar onder hoge druk presteren. We zijn er nadrukkelijk achter gekomen dat er te weinig is geïnvesteerd in publieke voorzieningen. Ook de druk op de politie is groot, die is veel ingezet. Ze zijn bekogeld tijdens demonstraties, er zijn jongens bij die gehoorschades hebben opgelopen. De arbeidsvoorwaarden worden niet verbeterd, dat is triest. En neem al die ondernemers die in hun nering worden aangetast, dat is erg. Als ik mijn positie vergelijk met die van hen, heb ik niets te klagen. Mijn salaris wordt iedere maand keurig overgemaakt’, zegt de burgemeester die weet dat veel mensen denken dat de gemeente zelf het beleid kan bepalen. ‘Wij moeten als gemeente het landelijk beleid volgen, veel ruimte is er niet. Dat is soms lastig uit te leggen. En dat we al een jaar een demissionair kabinet hebben, helpt ook niet. Het beeld van de overheid wordt slechter. Dat slaat ook neer op de lokale overheid. De toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van. En nog steeds worden er grote fouten gemaakt bij de belastingdienst. Onze medewerkers van Sociale Zaken ontdekten dat een aantal inwoners van Noordenveld met een uitkering veel te hoog zijn ingeschat. Zij hebben contact gezocht met de belastingdienst om de situatie recht te zetten. Dat verliep uiterst moeizaam. We hebben brieven geschreven aan het ministerie. Uiteindelijk is het door deze interventie alsnog rechtgezet. Maar het tast wel het vertrouwen aan. De overheid zou je bondgenoot moeten zijn.’

Vanuit Den Haag moet er meer nagedacht worden voor beleid op de langere termijn, vindt Smid.  ‘Een mooi voorbeeld is de nieuwjaarsreceptie. Een belangrijk moment dat dit jaar weer niet door kan gaan. Zoiets zou je prima kunnen verplaatsen naar de zomer. Inwoners kunnen dan kennismaken met de nieuw gekozen raadsleden en het college. Een ander belangrijk punt is ventileren. Het is duidelijk geworden dat dat erg belangrijk is om het virus buiten de deur te houden. Daar moeten we goed naar kijken, ook op scholen. Ventileren moet de standaard norm zijn. Zo zijn er meer voorbeelden op te noemen. We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten, wél moeten we dingen op een andere manier organiseren. Dan gloort er licht, daar ben ik van overtuigd.’