Niet de vereiste 20.000 kaarten, wél weer Het Pauperparadijs

VEENHUIZEN-pauperparadijs-premiere-30

Veenhuizen mag zich opmaken voor een hete theaterzomer

VEENHUIZEN –  Theaterproductie Het Pauperparadijs keert terug naar Veenhuizen. Ondanks dat de grens van 20.000 verkochte kaarten niet werd gehaald, durven regisseur Tom de Ket, schrijfster Suzanna Jansen en producten Wolter Lommerde toch de stap te wagen. Het betekent goed nieuws voor lokale ondernemers, het Gevangenismuseum en de gemeente Noordenveld zelf.

20.000 kaarten moesten er worden verkocht vóór 31 december. Het aantal werd op 5.000 kaarten na niet gehaald. Maar toch durft men het aan. Niet in de laatste plaats vanwege de oprichting van de stichting Vrienden van Het Pauperparadijs en de inzet van de gemeente Noordenveld.

Burgemeester Klaas Smid is blij met de terugkeer van Het Pauperparadijs. Hij vertelt dat de gemeente Noordenveld vooral kan helpen op het gebied van het verlenen van vergunningen. ‘Dat brengt overigens best wat werk met zich mee, dus daar wordt volop aan gewerkt’, vertelt hij. ‘Wanneer de theaterproductie eenmaal loopt, hebben wij verder een faciliterende rol. Dan moeten wij ervoor zorgen dat het qua orde en handhaving in orde komt.’

Smid vermoedt dat de terugkeer van Het Pauperparadijs wederom een hele positieve werking zal hebben binnen de gemeente. ‘We merken het bij de Veenhuizer ondernemers, met wie goed contact hebben. Er heerst veel enthousiasme bij hen, maar ook bij de inwoners in het dorp. Er is veel draagvlak.’ Niet zo vreemd ook, denkt Smid. ‘Het Pauperparadijs heeft natuurlijk een enorme economische uitstraling. Daarnaast zet je Veenhuizen zo landelijk op de kaart. Dat merk ik als ik met collega’s door heel het land spreek.’ Volgens Smid heeft de hele gemeente Noordenveld baat bij deze terugkeer. ‘Er is een hele grote economische spin-off. Kijk alleen al naar alle horeca. Het is verder natuurlijk mooi dat we in 2020 de combinatie kunnen maken met de UNESCO Werelderfgoedlijst.’

Dat de gewenste 20.000 kaarten nog niet zijn verkocht, ziet Smid niet als een groot probleem. ‘Wij kenden de grote potentie van Het Pauperparadijs natuurlijk al. Daar komt bij dat er een professionele organisatie achter zit, met een Raad van Toezicht. Als die het niet hadden zien zitten, hadden ze nooit het startsein gegeven. Verder zie je dat er nog steeds veel animo voor Het Pauperparadijs is. We gaan af op de professionaliteit van de organisatie, die weten hoe je dit marketingtechnisch tot een succes kan brengen.’ Ook geeft de burgemeester aan al veel positieve geluiden te lezen op Social Media. ‘En daar komt bij dat we al twee keer met deze organisatie te maken hebben gehad. We hebben er hele goede ervaringen mee. Het is niet zo dat dit productiebureau zich nog moet bewijzen.’ 

Smid ziet ook een bepaalde betrokkenheid van de makers van Het Pauperparadijs met Veenhuizen. ‘Suzanna Jansen, maar ook Tom de Ket en de band Lavalu: allemaal hebben ze een bepaalde band met Veenhuizen.’ 

Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, is eveneens erg blij met het nieuws. ‘Al is het voor ons niet heel nieuw, omdat wij al maanden in overleg zijn met verschillende partijen. Zowel de stichting Vrienden van het Pauperparadijs, de gemeente en het Gevangenismuseum moest welwillend tegenover de terugkeer van het Pauperparadijs staan.’ Volgens Sluiter is het logisch dat het gevangenismuseum van meet af aan graag de Theaterproductie zou zien terugkeren. ‘Het musicaltheater brengt het verhaal van de geschiedenis van Veenhuizen. Dat doen zij deels op dezelfde manier als wij dat in het museum doen, met als grote verschil dat het een andere kunstvorm heeft. Dat gaat geweldig meehelpen om het verhaal van Veenhuizen te vertellen. Daarbij is het goed voor het dorp en de ondernemers.’

Bijkomend voordeel is dat UNESCO in juli vermoedelijk zal beslissen of de Koloniën van Weldadigheid, waartoe ook Veenhuizen behoort, zullen toetreden tot de Werelderfgoedlijst. ‘Op dat moment is ook Het Pauperparadijs hier bezig. Dat zou goed samenvallen.’

 ‘Het is natuurlijk een dure productie en je neemt een groot financieel risico. Daarom zei de stichting dat zij minstens 20.000 kaarten wilden verkopen’, zegt Sluiter uit. ‘Maar uiteindelijk is 15.000 ook al heel veel. Ga maar na: men koopt kaarten voor een voorstelling die pas over een halfjaar plaatsvinden en waarvan men op dat moment nog niet eens weet of die voorstelling wel doorgaat. Als je dan toch nog 15.000 kaarten verkoopt, geeft mij dat het vertrouwen dat het wel goed gaat komen met de verkoop. In totaal moeten er minstens 40.000 kaarten verkocht worden, wil je het geld eruit hebben. Ik heb daar zeker vertrouwen in. We weten dat de kwaliteit goed gaat en ik spreek regelmatig mensen die al zijn geweest, maar toch nog eens een keer willen gaan. Dan denk ik dat het wel goed komt.’

Ook regisseur Tom de Ket is in zijn nopjes: ‘Fantastisch dat het publiek massaal heeft aangegeven dat ze graag willen dat de voorstelling nog een keer terugkomt door nu al zoveel kaarten te kopen. Ik beschouw het als een groot compliment dat we dit verhaal nu voor de derde keer in Drenthe kunnen laten zien. De afgelopen maanden waren erg spannend, omdat het een heel grote onderneming op locatie is met hoge kosten, maar we gaan een prachtige zomer tegemoet dit jaar.’