‘Niet om stappen te maken in het onderwijs, wel om het te onderhouden’

Leerlingen ontmoeten elkaar in digitaal klaslokaal

NOORDENVELD – Het coronavirus grijpt snoeihard om ons heen. Het openbare leven ligt zo goed als stil. Corona beheerst de wereld. En voor hoe lang nog? Daar heeft niemand een antwoord op. Scholen proberen zo goed en zo kwaad als het kan kinderen te voorzien van digitaal lesmateriaal waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Leerkrachten houden via mail en beeldbellen contact met hun pupillen en de docenten praten elkaar bij in videogesprekken. Bijna een onwerkelijke situatie, zegt ook schooldirecteur van OBS De Poolster Bart van Bergen. Op zijn school zitten leerlingen in soort digitaal klaslokaal, waarin ze met elkaar kunnen praten. “Twee weken geleden had ik niet voor mogelijk gehouden dat we dit zo zouden doen met elkaar.”

“Aan de ene kant kun je niks meer, de hele school ligt plat. Tegelijkertijd moet je denken: hoe gaan we dit zó vormgeven, dat onderwijs door kan gaan”, begint Bart van Bergen die ook bovenschoolse ICT-coördinator is. Hij is medeverantwoordelijk om het digitale onderwijs in de gemeente vorm te geven. Iedere week vergadert Van Bergen met OPON en met zijn team om in te haken op de ontwikkelingen en maatregelen rondom de coronacrisis.

“De inrichting voor digitaal onderwijs was er wel, maar om dat inhoud te geven was een hele uitdaging. Je leert een hoop in korte tijd. Ik zie binnen ons eigen team: digitale vaardigheden zijn in no time bijgespijkerd. Vorige week hadden we onze eerste video-ervaring. Via Google for education, een onderwijs-variant van Google konden leerlingen van groep 8 vragen stellen. Ze loggen in in een soort digitaal klaslokaal waarin ze elkaar kunnen zien. Dat had ik twee weken geleden niet voor mogelijk gehouden.” Kinderen uit alle groepen krijgen een dagtaak. Al die taken staan op de thuiswerkpagina van De Poolster. “Zo heeft groep 1 tot en met 3 een eigen winkelstraat. Iedere groep heeft zijn eigen opdrachten. Leerlingen van groep 1 beheren een postkantoor, ze kunnen elkaar briefjes sturen. Een andere groep runt een restaurant waar ze onder andere hun oberdiploma kunnen halen. Op deze thuiswerkpagina delen we ook allerlei leuke ideeën met elkaar.”

Cruciale leerdoelen

Het digitale onderwijs dat aangeboden wordt door scholen is niet zo zeer gericht om stappen te maken, maar is meer onderhoudend van karakter, benadrukt Van Bergen. “Dat is OPON-breed zo afgesproken. We zitten op één lijn. Er worden geen verschillende boodschappen geuit op de verschillende openbare scholen in onze gemeente. Dat werkt prettig. We zijn ons bewust van de thuissituatie. We kunnen niet van ouders verwachten dat zij thuis urenlang met hun kind aan het werk zijn. En bovendien is iedere thuissituatie verschillend. We zetten zoveel mogelijk in op cruciale leerdoelen, de cognitieve vaardigheden taal, rekenen en spelling. Wanneer de kinderen weer naar school gaan, pakken we het onderwijs op waar we gebleven waren. We gaan kijken waar de hiaten zitten. Er komt behoorlijk veel op ons af. Wie denkt dat we lekker in de tuin kunnen zitten, heeft het mis. Ik heb zelf drie jonge kinderen en een vrouw die in de zorg werkt. Wat dat betreft heb ik de jackpot”, zegt de directeur die verwacht dat de situatie voorlopig nog wel even zo zal blijven. “Hoe lang nog? Geen idee. Ik denk dat de kans groot is dat het langer gaat duren.”

Groep 8

Voor alle leerlingen uit groep 8 is 2020 een extra bijzonder jaar. Zonder eindtoetsen te hebben gemaakt beginnen ze straks aan een nieuw avontuur. De afschaffing van de eindtoetsen voor groep 8 is een van de maatregelen die het kabinet genomen heeft door het coronavirus. Toch zijn de inschrijvingen voor het voorgezet onderwijs al rond, vertelt Van Bergen. “Plaatsing op middelbaar onderwijs gebeurt via de plaatsingswijzer. Leerlingen hebben het hele schooljaar al toetsen gemaakt. Die tellen mee en we kijken naar de prestaties vanaf groep 6 tot en met 8. De eindtoets is vaak een bevestiging van wat er al ligt. Voor scholen wordt de eindtoets ook gebruikt om het eigen onderwijs te evalueren. We kijken naar wat we de leerlingen hebben geleerd. Op 15 maart zijn alle leerlingen ingeschreven bij het middelbaar onderwijs.”

Gelijke kansen

Onlangs waren de cito’s nog in het nieuws. Kinderen van hoogopgeleide ouders zouden een hogere beoordeling krijgen dan kinderen met ouders die een lagere opleiding hebben genoten, terwijl de scores hetzelfde zijn. “Ik heb het ook gelezen. Zorgelijk. Een aandachtspunt. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen. Ik herken onze school hier niet in. Door de plaatsingswijzer hebben we al een heel breed beeld van het kind. Het is een heel zorgvuldig traject. Behalve naar de scores kijken we ook naar werkhouding en betrokkenheid van de leerling om tot een goed advies te komen. De opleiding van ouders staat niet in ons systeem. Door de AVG-wetgeving mogen we daar niet meer naar vragen.”

Bart van Bergen sluit af met Poolster tv, zijn trots. Een eigen ‘tv-kanaal’ waarop filmpjes te zien zijn van leerlingen. “Iedereen mag filmpjes insturen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Die zet ik op de website. Echt fantastisch om te zien, wát een talent hebben we op onze school. De filmpjes zijn te bekijken op obsdepoolster.com/poolstertv.” U merkt het: met de digitale vaardigheden zit het wel snor op De Poolster.