Niet SWgZ, niet SPiNN, maar Tinten Welzijnsgroep aan het roer

Aanbesteding welzijnswerk afgerond

 

WESTERKWARTIER – Vanaf 1 januari mag Tinten Welzijnsgroep invulling gaan geven aan de uitvoering van de basisondersteuning in de toekomstige gemeente Westerkwartier. Een speciaal samengesteld commissie kwam namens de vier Westerkwartiergemeenten tot de conclusie dat de visie en de plannen van Tinten het beste aansluiten bij de visie van de fuserende gemeenten. “Het betreft een dubbele voorlopige gunning”, duidt Henk Kosmeijer als coördinerend burgemeester Sociaal Domein. ‘Voorlopig’ omdat er nog een kort geding loopt tegen de gemeenten en omdat er wettelijk twintig kalenderdagen moeten zitten tussen de voorlopige en definitieve gunning om de afgevallen partijen de kans te geven protest aan te tekenen en eventueel ook een kort geding aan te spannen.

Tinten Welzijnsgroep is dus de winnende partij die, zoals de kaarten nu geschud zijn, invulling mag geven aan de basisondersteuning in de toekomstige gemeente Westerkwartier die op 1 januari 2019 ontstaat uit een gemeentelijke fusie van de gemeenten Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum. Bij basisondersteuning kan men denken aan diverse vormen van welzijnswerk, waar onder meer buurtwerk, jongerenwerk en het coördineren van vrijwilligerswerk en mantelzorg onder vallen. “De reden de basisondersteuning anders te willen organiseren, ligt in de decentralisaties.”, stelt Henk Kosmeijer als coördinerend burgemeester Sociaal Domein. “In 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Met deze nieuwe taken kregen de gemeenten ook de opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samenhang met elkaar te organiseren. Al voor de decentralisaties hebben de vier gemeenten de huidige welzijnspartijen (SPiNN, MEE, VWNN, Vredewold en SWgZ red.) gevraagd één opdracht voor het welzijnswerk te formuleren en de ondersteuning meer in samenhang met elkaar uit te voeren. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor de gemeenten besloten het heft in eigen hand te nemen. Eind 2017 zijn voor inwoners, welzijnswerkers, vrijwilligers en collega’s uit het sociaal domein dialoogtafels georganiseerd. Vervolgens is door de gemeente een nieuwe opdracht voor de basisondersteuning geformuleerd. Tegelijkertijd is bestuurlijk verkend welke wijze van organiseren en financieren past bij deze nieuw geformuleerde opdracht. Aanbesteden lag hierin het meest voor de hand.”

Vijf aanbieders hebben zich gemeld, waarvan één partij direct afviel. “In de tweede fase is ook de Vlechter-groep afgevallen”, blikt Kosmeijer terug op het verloop van de procedure. “Zij scoorden evengoed als de (andere) nummer drie, waardoor er –zoals van te voren vastgelegd in de procedure- geloot zou worden. Van een loting kan en mag je wat vinden, maar Vlechter rolde hier uit als verliezende partij.” Bij de Vlechter-groep hadden zich ook Vluchtelingenwerk, MEE, Vredewold en SPiNN aangesloten, die met het afvallen van Vlechter ook uitgeschakeld waren. “Daarmee hebben we ook de eerste ‘voorlopigheid’ te pakken”, aldus Kosmeijer. Vandaag (dinsdag 11 september) dient het kort geding, waarna de uitspraak op of rond de 25e van deze maand verwacht wordt. De tweede voorlopigheid betreft de wettelijke verplichting om tussen de voorlopige en definitieve gunning twintig kalenderdagen in acht te nemen om de afgevallen partijen de kans te geven in verweer te komen. Ondanks het aangespannen kort geding besloten de gemeenten om de procedure wel door te zetten. Kosmeijer legt uit: “Er is sprake van tijdsdruk. Duidelijkheid is gewenst als de winnende organisatie op 1 januari goed aan de start wil verschijnen. Wachten op een uitspraak was dus geen optie.” Aan de overgebleven partijen Tinten, De Nieuwe Zorg Thuis en SWgZ is gevraagd hun plannen verder uit te werken en hun visie gedetailleerder te presenteren. “De uitkomst is dat Tinten volgens ons de beste partij is”, stelt Kosmeijer. “Zij scoorden net iets beter dan SWgZ die als tweede eindigden voor De Nieuwe Zorg Thuis.” Kosmeijer verwacht dat op 25 september de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak Vlechter. Omdat dan ook de twintig verplichte dagen erop zitten zal de gunning dan definitief worden. “Daarna is het zaak om het huidige netwerk van vrijwilligers en medewerkers zo goed mogelijk over te dragen en bij voorkeur in stand te houden”, vertelt Kosmeijer. De Leekster wethouder Ben Plandsoen vult aan: “Deze bestaande netwerken zijn waardevol en bieden veel ondersteuning. Dat vinden we als gemeenten belangrijk. We hebben vertrouwen in Tinten en gaan ervan uit dat ze goed met deze netwerken en mensen omgaan.” Of de medewerkers van de huidige aanbieders SPiNN en SWgZ over zullen gaan naar Tinten is nog niet zeker. “Er is juridisch gezien geen verplichting om het personeel over te nemen”, weet Kosmeijer. “Wel is er de intentie, al begrijpen wij dat dat een onzeker gegeven is. ”Het streven is er om alles zoveel mogelijk intact te laten, stelt Plandsoen. “Er is afgesproken dat de medewerkers van SPiNN en SWgZ bij het solliciteren voorrang krijgen op mensen van buitenaf. Ook als ze niet direct geschikt zijn voor de functie, maar binnen een acceptabele periode wél geschikt gemaakt kunnen worden.” Wat het concreet gaat betekenen is vooralsnog niet geheel helder, daar er nog een heleboel geregeld moet worden voordat de gemeente Westerkwartier op 1 januari het levenslicht ziet. “Het streven is dat de huidige voorzieningen niet verdwijnen en netwerken dus zoveel mogelijk blijven”, besluit Plandsoen.

Tinten Welzijnsgroep is gevestigd in Gieten en geeft uitvoering aan het welzijnswerk in grote delen van Noord-Nederland. Hoewel Tinten een grote organisatie is in Noord-Nederland, zijn de gemeenten ervan overtuigd dat zij de basisondersteuning in het Westerkwartier op een lokale, eigen wijze kunnen organiseren. Tinten richt hiervoor ook een lokale stichting op, waarbij zij gebruik maken van de kennis en ervaring van het centrale bedrijfsbureau. Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.