Nieuw college heeft de politiek niet ‘sneller’ gemaakt

Alex Wekema 2 2014

Gerrit Alssema 2014 3Henk Koster 2015Reint Jan Auwema 2014 2Politiek 2015

NOORDENVELD – Prima mannen, die wethouder van Noordenveld. Stuk voor stuk. Geen mannen van de ivoren toren, maar zichtbaar in de samenleving. Tussen de mensen. Ben je wethouder, dan weet je één ding zeker: alles wat je zegt en doet ligt onder het vergrootglas en blijft daar ook liggen. Uitspraken worden gearchiveerd om er later- als iets net even anders loopt- genadeloos op afgerekend te worden. Dat weet je als je wethouder wordt, daar wordt je ook (prima) voor betaald. Ook in 2015 was er op politiek vlak weer van alles te beleven in Noordenveld. Plannen genoeg, geld te weinig. En dat zal volgend jaar en zeker in 2017 ook nog aan de orde zijn.

De Transitie bijvoorbeeld, de taken die de gemeente er bij kreeg. Zorgtaken met name. In de maag gesplitst door het Rijk, zoals dat Rijk toch al heel veel bij gemeenten neerlegt. Wat betreft de Transitie verdient Noordenveld een pluim. Prima geregeld. De afrekeningen van de zorgaanbieders moeten nog komen. Dat wel. Dat zou nog een probleem op kunnen leveren. Dat de daadwerkelijke kosten straks toch hoger liggen dan de uitgekeerde voorschotten. Maar Noordenveld had de menselijke maat gelukkig altijd voorop staan. Dat was goed. Net als de door Gerrit Alssema opgestelde begroting in orde bleek. Zonder zichzelf op de borst te kloppen, liet hij onlangs weten dat er ‘dus een reëel begroting opgesteld was’, al wenst Alssema zelf pas in juichen uit te barsten als de jaarrekening er ligt. Alssema is wat dat betreft toch de meest voorzichtige van het stel. Geen verkeerde eigenschap voor een wethouder overigens. Voor de toekomst: Alssema liet al weten dat de voorzieningen zoals mensen die in Noordenveld gebruiken, in 2016 in elk geval zullen blijven. Of dat in 2017 ook het geval zal zijn, dat durft hij niet te zeggen. De kans dat er voorzieningen verdwijnen lijkt levensgroot, want na 2016 zal er opnieuw en fors bezuinigd moeten worden.
Er gebeurde weer van alles op politiek vlak. En zoals dat gaat in de politiek kwamen vooral de zaken die niet goed gingen in de media. Zoals de bewoners van Nieuw Roden, die naar de rechter stapten. Vanwege het trafohuisje van Enexis. Noordenveld verkocht een stuk bos aan Enexis. De inwoners baalden echter van het gebrek aan veiligheidsvoorschriften. Toen de gemeente dat eigenlijk maar onzin vond, restte de bewoners niets anders dan de gang naar de rechtbank. Ook zoiets: de permanente en dus illegale bewoning van recreatiehuizen in Norg. De gemeente besloot in 2015 handhavend op te treden. Schakelde daar een bureau voor in. Ook het waarom meneer A wel permanent in zijn woning aan de Postmaatseweg in Norg, en meneer B dat niet mocht bleef de gemoederen bezig houden het afgelopen jaar.
In 2015 kocht Noordenveld het terrein van Jaap van Zuylekom aan de VTB terug. Naar verluidt voor iets meer dan een miljoen euro. Aanvankelijk leek er van een grondruil sprake. Dat bleek – zo liet Van Zuylekom in deze krant weten- onzin. En dus moest Noordenveld fors in de buidel tasten. Al in mei liet wethouder Henk Kosters weten dat de discussie over de bestemming van het terrein in volle gang was. Die discussie duurt nog even voort. Noordenveld huurde onlangs namelijk een onderzoeksbureau in die er nu naar gaat kijken, net als naar andere bestemmingsplannen in Roden. Dat bureau komt in het voorjaar van 2016 met de resultaten. Zijn ‘we’ dus weer een jaar verder. Een jaar waarin niets gebeurd is, al hebben Geveke en Van Ringen dan nu een optie op het terrein.
Politiek Noordenveld zette ook in 2015 in op de betrokkenheid van de inwoners. ‘Noordenveld in Balans’ was daar een mooi voorbeeld van. ‘De gemeente streeft naar een evenwichtige begroting, in overeenkomst met wat de inwoners willen’. En dus werden in Norg, Peize, Lieveren, Veenhuizen, Roderwolde, Nieuw Roden en Roden bijeenkomsten belegd die nogal wisselend bezocht werden. De huis-aan-huis enquête leverde 840 antwoorden op. Politiek Noordenveld vond dat een acceptabel aantal, 840 voor een gemeente als Noordenveld lijkt voor een leek echter niet zo heel veel. Weinig zelfs. De uitkomsten van de avonden waren ook al niet schokkend: inwoners van de gemeente zetten onderhoud aan wegen, groen en straat op nummer één.
Politiek Noordenveld zette zich het afgelopen jaar ook nadrukkelijk in om van Noordenveld dé fietsgemeente te maken. Daar werd behoorlijk in geïnvesteerd. Ook de Red Bull Kop over Kop koppelkoers was daar een voorbeeld van. Wethouder Auwema geeft in elk geval vaak het goede voorbeeld; de beste man fietst er namelijk wat aan af. Goed nieuws was er voor ondernemend Noordenveld. Het afgelopen jaar kocht de gemeente meer lokaal in. Een plus van iets meer dan twee ton, maar tóch. Dichtbij als het kan, dat is de inkoopinstelling van de gemeente anno 2015. Niets mis mee. In 2015 kwam er ook een doorbraak wat betreft de woningbouwplannen in Norg. Wethouder Kosters kwam op één lijn met Heymans en er kan straks dan eindelijk gebouwd worden in Norg.
Politiek Noordenveld verloor het afgelopen jaar Otto Huisman als raadslid. De gewezen wethouder van GroenLinks was er wel klaar mee. Zijn raadswerkzaamheden leverden hem voorheen energie op, nu kostte het dat vooral. De politiek in Noordenveld is in 2015 verder van mening dat het uitgaansgebied in Roden veiliger moet worden en wethouder Auwema komt met een nieuw evenementenbeleid. Zo wordt de Rodernacht tijdens Rodermarkt verplaatst van de maandag naar de zaterdag en krijgt de Jaarbeurs van het Noorden voor het eerst sluitingstijden opgelegd. Het nieuwe beleid schiet feestend Norg in het verkeerde keelgat. Zij moeten de muziek tijdens hun feest4daagse eerder dimmen dan in Roden. En leg dat Norgers maar eens uit. Met de opmerking dat ‘Rodermarkt vanuit historisch oogpunt iets bijzonders is’, namen de Norgers geen genoegen. De Zuursche Duinen werden in 2015 geprivatiseerd, net zoals Noordenveld nog meer aandacht schonk aan het gescheiden inzamelen van afval. Opvallend: de enquête over afval werd (relatief) behoorlijk beter ingevuld dan ‘Noordenveld in Balans’. Kennelijk hebben de inwoners van Noordenveld meer bij het vraagstuk afval dan bij de begroting.

In 2015 komt er ook schot in de zaak die verkeerssituatie Norgerweg heet, en dan met name de situatie rond de oversteek bij VV Roden. Er wordt 120.000 euro voor uitgetrokken. Wanneer de onveilige oversteek aangepakt wordt, is dan weer niet bekend. De starters van Jong en Duurzaam kunnen terecht in Roderveld, nadat ze eerst boos zijn op de gemeente vanwege een financieel gat. Het is me wat met de starterswoningen. Het dossier lijkt al zo lang te lopen, dat de eerste initiatiefnemers onderhand aan het (straks verdwenen) verzorgingshuis toe zijn. Het Pauperparadijs gaat niet door. Reden: de gemeente is niet in staat de vergunningen op tijd in orde te krijgen. Het levert forse kritiek op. Soms terecht, soms ook niet. De voorstelling staat nu voor 2016 op de agenda.

Regeren is vooruitzien. Dat ging niet echt op voor dossier camping Ot en Sien. De gemeente liet aanvankelijk weten de camping te willen verkopen. Toen zich een koper aandiende en er een bod kwam, trok de gemeente de spreekwoordelijke keutel in. En dus was Rolina Bekkema, zij wilde kopen, woest op wethouder Auwema. En dat liet ze merken ook. Ze verweet de wethouder bijvoorbeeld een gebrek aan ‘kloten’. Het zal je maar gezegd worden.
En 2015 was uiteraard ook het jaar van de Albertsbaan. Van loze beloftes. Want al in 2015 zou Roden er Rodermarkt er kunnen vieren. In de laatste maand van 2015 werd echter pijnlijk duidelijk dat er zelfs in 2016 helemaal niets aan de Albertbaan gedaan zal worden. Het voorwerk moet nog gedaan worden: bestek, aanbestedingen en ontwerpen. Wat er de afgelopen jaren dan gedaan is, is de grote vraag. Een heel grote vraag.
En zo waren er uiteraard veel meer zaken die speelden in 2015. Heel veel ging goed, sommige zaken wat minder. Wat dit nieuwe college niet heeft kunnen veranderen is de factor tijd. Want nog steeds lijkt alles eeuwen te duren. Auwema en Wekema wilden daar bij hun aanstelling – ambitieus als ze waren- verandering in brengen. Ze zullen toe moeten geven dat dit niet gelukt is en dat dit waarschijnlijk ook nooit zal lukken. De ambtelijke molens blijven onverminderd traag, soms overigens ook veroorzaakt door gedateerde landelijke regeltjes. En dus blijven de grappen over de traagheid der dingen binnen het Roner gemeentehuis gemaakt worden. Net zoals de zorgen over geld zullen blijven. Want politiek is als het echte leven: alles draait om geld.