Nieuw meubilair en afvalbakken in buitengebied Noordenveld

NOORDENVELD – In het buitengebied van de gemeente Noordenveld komen nieuwe banken, picknicktafels en afvalbakken. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de banken en afvalbakken die er nu staan. Met name in het buitengebied en in de kleine dorpen is veel buitenmeubilair sterk verouderd of zelfs onbruikbaar. Aanleiding voor deze inventarisatie was het ‘Bezoekersonderzoek Natuurgebieden’ dat in opdracht van de provincie Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en Staatsbosbeheer is uitgevoerd. Eerst wordt het zuidelijke deel van de gemeente voorzien van nieuw buitenmeubilair. De Boeren Business Club Norg gaat hier het nieuwe meubilair plaatsen. Dat gebeurt nog voordat de voorjaarswerkzaamheden beginnen.

Te weinig banken

In het ‘Bezoekersonderzoek Natuurgebieden’ is gekeken op welke manier mensen het buitengebied van de gemeente Noordenveld gebruiken en wat ze ervan vinden. In het rapport staat veel informatie over bezoekersaantallen, bestedingen en ondernomen activiteiten. Daarnaast hebben mensen rapportcijfers gegeven. Wat opvalt in de resultaten van het onderzoek is dat bezoekers vaak spreken over het ontbreken van banken, dan wel de slechte staat van onderhoud van het bestaande buitenmeubilair. Hoog tijd voor nieuwe buitenmeubelen. “De robuuste eiken meubelen zijn echt een mooie toevoeging voor het buitengebied”, aldus wethouder Kirsten Ipema. De kosten van het project worden gedragen door de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Boeren Business Club Norg, Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld.

Participatie

Het project bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt het zuidelijk deel van het buitengebied van Noordenveld voorzien van nieuw buitenmeubilair. Deze fase is door participatie met de Boeren Business Club Norg (BBC Norg) tot stand gekomen. De leden van de BBC Norg denken mee over de plekken waar de banken moeten komen. Ze organiseren hiervoor een bijeenkomst met hun leden en bewoners om hen te betrekken in het project. Ook zorgen zij voor de plaatsing en het onderhoud van de nieuwe banken en afvalbakken. Het nieuwe meubilair wordt voor het agrarisch seizoen geplaatst. Voor fase 2 van het project is de gemeente nog op zoek naar een of meerdere participanten.

Ambitie

Noordenveld vindt een leefbare buitenruimte waarin bewoners en bezoekers kunnen sporten, bewegen en recreëren belangrijk. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Het buitengebied biedt volop mogelijkheden aan bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en ruiters om natuur en landschap actief te beleven. Wethouder Jeroen Westendorp: “Noordenveld streeft naar een leefbaar buitengebied dat voor iedereen te gebruiken is. Door het plaatsen van nieuwe banken en picknicktafels wordt het nog aantrekkelijker om buiten te zijn”. De banken en picknicktafels zijn duurzaam. Ze zijn vakkundig gemaakt van robuust eiken en passen goed in de openbare ruimte.