Nieuwbouw De Marke lijkt weer een stap dichterbij

‘Houd de vaart erin, zodat leerlingen en leraren naar een mooie plek kunnen.’

RODEN – De nieuwbouw van De Marke lijkt eindelijk doorgang te kunnen vinden. Ondanks bezwaren van omwonenden waren de meeste partijen in de gemeenteraad positief over het voorlopig ontwerp voor de basisschool, die in 2022 geopend moet worden.

De Marke sloot in december 2018 halsoverkop de deuren van het oude schoolgebouw aan de Molenweg, nadat bekend werd dat de vloer van de school was aangetast door roest. Eerder waren ook al scheuren in muren ontdekt in het schoolgebouw, dat uit 1955 stamde. In allerijl werd een noodschool uit de grond gestampt achter sporthal De Hullen en de plannen voor de nieuwbouw, die al gepland stond, kwamen in een stroomversnelling.

Eenvoudig was het echter niet om tot (voorlopige) nieuwbouwplannen te komen. Eerst liep de nieuwbouw vertraging op doordat een vleermuiskolonie zich in het oude schoolgebouw had genesteld. Nadat die door middel van vleermuiskasten op en rond het schoolterrein uit de school waren gelokt volgden nieuwe tegenslagen. Het stikstofbeleid hield nieuwbouw tegen en er was bodemonderzoek nodig. Uiteindelijk werd pas in januari van dit jaar een voorlopig ontwerp gepresenteerd op de website van de gemeente Noordenveld.

Afgelopen woensdag en donderdag debatteerde de raad van Noordenveld over de bekostiging en de financiële gevolgen van de nieuwbouw van De Marke. Dini Bosvelt, vertegenwoordiger van vierentwintig omwonenden die zich hebben verzameld in een bezwaargroep, sprak in tijdens de vergadering.

De bezwaargroep is in het voorjaar van 2019 ontstaan na de eerste informatieavond van de gemeente. ‘In eerste instantie waren de plannen veel groter dan nu,’ vertelt Bosvelt. ‘Er zou een IKC [integraal kindcentrum, red] komen, de Marke zou fuseren met de Parel en er zouden allerlei andere activiteiten worden georganiseerd. Dat ging ons te ver.’

De omwonenden vreesden dat de verkeersproblemen, die al aanwezig waren bij de oude school, nog groter zouden worden. Bosvelt: ‘Een nieuwe school is prima, maar het moet wel passen in de omgeving. Het is een oude wijk waar vroeger veel gezinnen met kinderen woonden. Die gingen lopend of op de fiets naar school, maar tegenwoordig wonen er veel oudere mensen in de wijk. De kinderen komen van verder weg en worden gebracht of komen met de fiets. Dat zorgt voor overlast.’

De groep omwonenden verzamelde zich en stuurde een bezwaarschrift naar de gemeente, waarna zij werden uitgenodigd om plaats te nemen in een stuurgroep. Bosvelt en andere buurtbewoners gingen in deze stuurgroep in dialoog met de gemeente, de school, Kidscasa en de overkoepelende onderwijsorganisatie OPON. Het bezwaarschrift werd tijdelijk ‘on hold’ gezet.

Bosvelt heeft bewondering voor de durf die de gemeente heeft getoond door de omwonenden uit te nodigen om mee te denken, maar ze is ook kritisch: ‘Je merkt wel dat de gemeente nog moet wennen aan het feit dat bewoners mondig zijn, hoe ze moeten omgaan met de wensen van bewoners en hoe ze daar begrip voor kunnen opbrengen. Gemeente en inwoners spreken soms twee talen, en ze moeten leren elkaar te verstaan.’

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag sprak Bosvelt de zorgen uit die nu nog leven bij de bezwaargroep. ‘In principe hebben wij niets tegen de nieuwe school. We zijn blij met dit ontwerp, maar veel is ook nog niet geregeld,’ aldus Bosvelt. Daarbij gaat het met name om het verkeer, een hek dat om het terrein heen moet komen en een pannakooi, die moet voorkomen dat er continu ballen in de tuin van omwonenden terechtkomen.

Ondanks de bezwaren van de omwonenden waren de meeste partijen in de gemeenteraad positief. Free Hoving sprak namens de VVD van een ‘mooi, gedegen ontwerp’ en een plan dat ambitie uitstraalt. Ook Gerbrant Fennema van D66 noemde het plan mooi. Hij benadrukte dat haast geboden is: ‘Houd de vaart erin, zodat leerlingen en leraren naar een mooie plek kunnen.’ Die mening werd gedeeld door Tiemen Ensink van de duofractie PvdA/GroenLinks. ‘Snelheid is nodig omwille van de kinderen en de kosten.’ Daarnaast merkte hij op blij te zijn dat de nieuwe school energieneutraal wordt: ‘Dat is een goed voorbeeld voor andere schoolbesturen.’

Toch waren er ook bij raadsleden nog wel enkele twijfels en vragen. Zo maakte Gemeentebelangen zich zorgen over de huisvestingsproblematiek op middellange en langere termijn. ‘Ligt de lagere aanmelding aan de huidige huisvesting,’ vroeg Richard Veurman zich af. ‘De Marke is altijd een populaire school geweest.’ Menne Kamminga van de ChristenUnie wees juist op de problematiek met de Japanse duizendknoop. Hij vond het ‘raar’ dat de kosten van de verwijdering daarvan worden toegeschreven aan de bouwkosten van de school. Ook Lijst Groen Noordenveld zag de Japanse duizendknoop als een risico voor de nieuwbouw van De Marke. Namens LGN benadrukte Tineke Nieboer dat ook haar partij enthousiast is over het ontwerp en uitkijkt naar de opening van de nieuwe school, maar zij wees ook op financiële risico’s: ‘Instemmen met financiële gevolgen klinkt als een vrijbrief.’ Tot slot vroeg de VVD zich af of het haalbaar is om de school in augustus 2022 te kunnen openen en in hoeverre tegemoet gekomen wordt aan de verkeersproblematiek.

Onderwijs-wethouder Alex Wekema gaf in een reactie tijdens de vergadering aan dat hij vindt dat mevrouw Bosvelt zichzelf en de buurt tekort deed door in te spreken: ‘U heeft in het participatietraject al ruim 85 procent bereikt binnen de stuurgroep.’ Wekema is ervan overtuigd dat er ook een oplossing komt voor de problemen die er nog zijn. Hij was verrast door de opmerking over de pannakooi, omdat hij nog geen ontwerp van het schoolplein had gezien, maar het hek en het verkeer worden volgens hem nog geregeld. Wekema benadruk dat er een hek wordt geplaatst rondom de school, maar hoe dit er precies uit komt te zien is nog even de vraag. Ook aan de plannen om het verkeer in goede banen te leiden wordt nog gewerkt. In de toekomst zal onder andere de Nieuweweg worden aangepakt, waarbij ook de plannen voor Roden-Zuid van invloed zijn. Wekema: ‘Tot die tijd moeten we wellicht brigadiers inzetten om te helpen bij het oversteken.’

De zorgen van Gemeentebelangen nam Wekema weg door aan te geven dat de school op termijn is uit te breiden, mocht deze toch te klein worden. Over de Japanse duizendknoop merkte Wekema op dat deze geen belemmering vormt voor de bouw, omdat deze zich niet op het bouwvlak bevindt: ‘Nu is de duizendknoop nog niet te zien. Vanaf april komt deze pas boven de grond, dan gaan we aan de slag om de duizendknoop te verwijderen.’

Ondanks de lichte twijfels, lijkt het erop dat de meeste partijen over drie weken zullen instemmen met de bekostiging van de nieuwbouw van De Marke. Daarmee komt de nieuwbouw weer een stuk dichterbij. Of de vierentwintig omwonenden hun bezwaar willen voortzetten is na deze raadsvergadering nog de vraag. Dini Bosvelt noemt het in ieder geval bemoedigend dat Wethouder Wekema er vanuit gaat dat er een oplossing komt. ‘De komende week zal cruciaal zijn,’ zegt zij. ‘Ik zal de bezwaargroep informeren over wat er is bereikt en wat niet. Dan moeten we bedenken wat we met het bezwaarschrift gaan doen, of we dat voortzetten of niet.’

Als alles volgens plan verloopt gaat de schep medio augustus of september van dit jaar de grond in. De school moet in augustus 2022 volledig gebruiksklaar zijn.