Nieuwe bestemming Vluchtheuvel stap vooruit

NORG – Afgelopen week was er een eerste inloopbijeenkomst in De Brinkhof in Norg die over de toekomstige contouren van het voormalige terrein De Vluchtheuvel ging. De huidige eigenaar wil dat in de herontwikkeling van het Vluchtheuvelterrein diverse zorgfuncties samenkomen. Zo zijn er plannen om met de organisatie Goedemorgen en Flinder kleinschalige woonhuizen te bouwen voor ouderen met dementie en jong – volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wethouder Henk Kosters gaf aan dat er een positieve kijk was op de huidige ontwikkelingen. ‘Veel Norgers hebben het idee dat het goed is dat er eindelijk iets gebeurd op het terrein van De Vluchtheuvel. Ontwikkelingen hebben te lang stil gestaan en verpaupering van het terrein was het gevolg. Dat wilde niemand. Op dit moment is de Vluchtheuvel niet meer in beeld als illegaal woonterrein voor krakers. Het terrein is opgeruimd en daarom kunnen we er nu mee aan de slag,’ aldus de wethouder van de gemeente Noordenveld.

Om nieuwe ontwikkelingen toe te staan moet het huidige bestemmingsplan worden gewijzigd. Een nieuw bestemmingsplan moet diverse zorgfuncties toestaan. Naast bovengenoemde organisaties is er een gedachte om te komen tot een zogenaamd zorghotel waar patiënten richting ziekenhuis kunnen revalideren. Better in – Better out heet deze gedachte.

Wethouder Henk Kosters: ‘Deze inloop bijeenkomst over de wijziging van het bestemmingsplan is een eerste stap. Het is een planologische zet die toekomstige ontwikkelingen mogelijk moeten maken. Wij staan hier als gemeente positief in. De zienswijze ligt nu 6 weken ter inzage. Daarna gaan we richting gemeenteraad voor een definitieve vaststelling. Vervolgens kan de projectontwikkelaar aan de slag om de plannen concreet te maken. Uiteindelijk zal dit uitmonden in een nieuwe omgevingsvisie voor het terrein van De Vluchtheuvel.’