Nieuwe bestemming voor Vluchtheuvel komt dichterbij

NORG – Op 24 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie Vluchtheuvel Norg’ na de zomervakantie ter inzage te leggen.

Om de herontwikkeling van de locatie mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat verschillende zorgfuncties toestaat. Het is een zogenaamd globaal bestemmingsplan.

Wethouder Henk Kosters: “De afgelopen periode is al hard gewerkt om de uitstraling van het terrein te verbeteren. Zo is het terrein opgeruimd en is de illegale bewoning beëindigd.”

Invulling terrein voormalige Vluchtheuvel

De eigenaar van het terrein van de voormalige Vluchtheuvel heeft plannen gemaakt voor herontwikkeling van het terrein, waar diverse zorgfuncties een plaats kunnen krijgen. Concreet is de eigenaar momenteel in gesprek met de organisatie Goedemorgen en Flinder die twee kleinschalige woonhuizen wil realiseren voor ouderen met dementie en voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit zal de tweede locatie worden voor de organisatie naast haar eerste vestiging in het voormalige gemeentehuis in Paterswolde.

Tevens is de eigenaar in gesprek met een partij die een centrum voor pré- en postoperatieve revalidatie (Better in – Better out) wil ontwikkelen. De gemeente en de provincie zijn nauw betrokken geweest bij dit proces.

Inloopbijeenkomst

Het bestemmingsplan ligt na de zomervakantie vanaf 6 september zes weken ter inzage.

Op maandagavond 10 september wordt er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de Brinkhof in Norg georganiseerd. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen geïnteresseerden het plan inzien en vragen stellen.